Det kan være straffbart å reise fra Norge for å slutte seg til Taliban, ifølge Politiets Sikkerhetstjeneste, som ikke vil svare på om noen ennå har reist fra Norge.

Nylig ble det kjent at britisk etterretning har informasjon om at jihadister med britisk statsborgerskap har smuglet seg selv inn i Afghanistan for slutte seg til Taliban. Det er frykt for at landet på ny kan bli en frihavn for terrorister, en frykt også Ap-leder Jonas Gahr Støre har gitt uttrykk for.

Flere er de siste årene dømt i norsk rett for å ha reist til Syria for å slutte seg til IS, og nå bekrefter PST at også å reise til Afghanistan for å slutte seg til Taliban kan være straffbart.

– Svaret er ja, det kan det være. Man reiste jo til Syria for å slutte seg til terrororganisasjoner der. Frem til 2015 var det ikke straffbart i Norge, men så kom ny lovgivning, og etter 2015 ble deltagelse og ulike grader av å slutte deg til, delta i, og gi støtte til terrororganisasjoner straffbart, sier PSTs kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken til Document.

Listeført som terrororganisasjon

Lovverket gjelder alle nordmenn som ønsker å dra ut og slutte seg til en terrororganisasjon, påpeker han.

– Så er spørsmålet om Taliban er en terrororganisasjon eller ikke. Norge forholder seg til FNs terrorliste, hvor Taliban er listeført som en terrororganisasjon, men ikke eksplisitt. FNs definisjon av Taliban fremgår av Sikkerhetsrådets resolusjon 1388. Taliban har også en politisk del, men deler av Talibans virksomhet er definert som en terrororganisasjon, derfor kan det være straffbart.

Hugubakken påpeker at det er viktige forskjeller mellom IS og Taliban.

– Taliban har en mer regional ambisjon og målsetting: Afghanistan. De synes ikke å ha ambisjoner om å begå vold mot andre land, eller i andre land. I motsetning til IS, som oppfordret sine medlemmer, støttespillere og sympatisører til å begå terror i alle land i Vesten.

Kommunikasjonsdirektøren sier at PST ikke har stor bekymring for at det som skjer i Afghanistan direkte truer sikkerheten i Norge, ihvertfall ikke akkurat nå.

– Vi har heller ikke noen stor bekymring, ihvertfall ikke p.t., for at mange nordmenn kommer til å dra for å slutte seg til Taliban. Men denne maktovertakelsen har jo skjedd veldig fort, og her kan jo ting endre seg veldig fort også.

Frihavn for terrorister

– Den britiske forsvarsministeren Ben Wallace sier at Afghanistan raskt utvikler seg mot å bli en «failed state», og nok en gang vil bli en frihavn for terrorister, og ikke bare de som bekjenner seg til Taliban? Bakteppet her er jo at al-Qaida planla og gjennomførte 9/11-angrepet fra et et Afghanistan under Talibans styre. 

– Ja, og det var derfor Taliban ble listeført som en terrororganisasjon, fordi de ga ly til al-Qaida. Men nå er ikke dette et spørsmål som er sentralt for PST.

– Det forstår jeg, men dette kan fort få konsekvenser for PSTs arbeid; norske statsborgere som eventuelt drar dit, kan jo fort komme tilbake igjen til Norge?

– Ja, men hvis man tenker slik så er det mange land i verden man kan reise til for å slutte seg til terrorgrupper, og eventuelt få trening og opplæring. Det er land i Afrika hvor det lenge har vært sånn, Midtøsten, Syria selvfølgelig, Irak. Så for PSTs del så har vi ikke noen vurdering… jeg sier hverken ja eller nei, hvis du skjønner. Men det er jo ikke gunstig for verdensfreden, og da heller ikke for Norge, at land blir frihavner for terrorister.

Ustabil og uforutsigbar situasjon

Trond Hugubakken understreker at situasjonen er hurtig fluktuerende og uforutsigbar.

– Dette har jo skjedd veldig raskt, og vi er i en veldig tidlig fase. Det er vanskelig å si hva som vil skje, blant annet hvordan FN og det internasjonale samfunn vil reagere. Derfor er det også vanskelig for oss å si hva slags konsekvenser vi tror dette vil få, men følger jo selvfølgelig nøye med på det. Og vi er interessert i å følge med på personer i Norge som eventuelt har planer om å reise for å slutte seg til Taliban, men vi har ikke noen stor bekymring knyttet til det for øyeblikket. De fleste flyktninger i Norge fra denne regionen har jo nettopp flyktet fra Taliban. Slik sett er det en litt annen problemstilling enn den som gjaldt IS.

Betyr det du sier at dere ikke har noen informasjon foreløpig, hverken om at noen har reist, eller planlegger å reise?

– Jeg vil ikke svare konkret på det. Det er i så fall… Jeg vil svare litt annerledes på det: De siste årene har vi sett svært, svært få personer som har reist tilbake til Afghanistan fra Norge. Og vi tror ikke den trenden vil endre seg med det første. Så vi har ikke noen stor bekymring for at mange fra Norge vil dra for å slutte seg til Taliban.

– Du sier at svært få har reist de siste årene, men nå har vi jo en helt ny situasjon i Afghanistan, så den motivasjonen som noen måtte ha for å reise knyttet til Talibans maktovertagelse, den eksisterte jo ikke i de foregående årene?

– Jeg skjønner hva du mener, men situasjonen nå er helt ny, den er jo bare noen dager gammel. Det er vanskelig å vite hva som vil skje. Vi vil nok få det svaret i løpet av de neste ukene og månedene, men det er veldig usikkert hva som vil skje der, og igjen: hvordan det internasjonale samfunn vil reagere. Vi vet ikke nå hvordan dette vil utspille seg, og om det vil tiltrekke seg folk fra Norge. Det vet vi ikke noe om ennå.

– Ikke enkelt å komme inn i Afghanistan

– En annen faktor er at det nok ikke er veldig enkelt å reise til Afghanistan heller, sier Hugubakken.

– Via Pakistan?

– Det er ikke nødvendigvis enkelt, det heller, men det kan jo endre seg, det også. Å fly til Afghanistan er ihvertfall ikke enkelt nå.

– Det er vel mulig via de klanbaserte grenseregionene langs Pakistans nord-vestgrense?

– Det kan være en mulighet, men det krever litt logistikk for å få det til. Foreløpig har vi ikke sett noe til det, men det er jo i en tidlig fase, og vi vet ikke helt hvordan dette vil slå ut, rett og slett, sier kommunikasjonsdirektør Hugubakken.

 

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

 

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂