Lan Marie Berg mener Erna Solberg har personlig ansvar for ekstremværet i sommer. Hun sikter til oljepolitikken. Høyres Nikolai Astrup kaller det «helt useriøst». Berg mener det er det totale utslippet av Norges olje- og gassproduksjon som må legges til grunn, ikke bare innenfor Norges grenser. Astrup viser til at verdensmarkedet flyter over av olje. Om Norge korker kranene, vil det ikke påvirke utslippene.

– Det har Erna Solberg som statsminister et personlig ansvar for, sier Lan Marie Berg til VG.

– Vi kan ikke lenger late som om å videreføre oljeutvinning slik Erna og andre politikere har gjort i mange år, ikke bidrar til de katastrofale konsekvensene av global oppvarming, sier Berg. (NTB)

Hun påstår at hun ikke driver valgkamp, men at utspillet er timet med rapporten fra FNs klimapanel som legges frem mandag. Det varsles at den blir den mest alvorlige hittil.

Nikolai Astrup kaller Lan Marie Bergs årsaksforklaringer og skyldoverføring for «totalt useriøs».

MDG vil ha stans i oljenæringen. Det vil få store konsekvenser for norsk økonomi.

Lan Marie Berg benekter at hun gjør statsministeren personlig ansvarlig for dødsfallene som følge av ekstremvær. Men hun mener Erna har visst om sammenhengen mellom oljepolitikk og ekstremvær, og burde gjort mer.

– Dette skjer ikke av seg selv, men er resultatet av en villet politikk som Erna er pådriver for. Norske politikere har i flere tiår latt som om denne oljepolitikken ikke har noe med klimaendringene å gjøre, og alle norske statsministere de siste 30 årene har visst om dette problemet. Men ingen har hatt så mye kunnskap om klimakrisens alvor som Erna, mener Berg.

Hun trekker inn hele CO2-regnskapet, som inkluderer følgene av eksporten av olje og gass. Det gjøres vanligvis ikke. Man ser kun på utslippene innenfor Norges grenser. MDG vil se på hele regnskapet. Norge er tross alt den syvende største olje- og gasseksportøren i verden.

Lan Marie Berg tror på katastrofesceneariene som manes frem. Hun har en to år gammel datter.

– Når hun er like gammel som jeg er nå, vil hun oppleve en verden hvor økosystemer kollapser, med ulevelig hete, vannmangel, stigende hav og sykdommer som herjer over store områder. Det gjør meg redd. Og det bør vi alle være, sier Berg.

Nikolai Astrup viser til at omstilling tar tid og at en regjering må føre en ansvarlig politikk. Teknologiske fremskritt har gjort mye av jobben for klimaet. Markedet flyter over av olje. Hvis Norge stenger olje- og gassfeltene, vil det ikke påvirke de totale utslippene. Men det vil gå ut over norsk økonomi å ha en renere samvittighet.

 

Lan Marie Berg hardt ut mot Erna Solbergs oljepolitikk

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.