This is a 1969 photo of one of America’s political philosopher and scholar, Hannah Arendt. (AP Photo)

Tross det 20. århundrets skremmende erfaringer og Hannah Arendts beskrivelse av hvordan totalitære regimer med bred masseoppslutning kunne vokse frem i et moderne Europa, har vi ingen garanti for at historien ikke vil gjenta seg. Vi forstår det i dag – i alle fall rundt 30 % av oss. Vi forstår det fordi vi ser en ny totalitær verden som sikter mot kontroll over individenes tanker, holdninger og livsutfoldelse. La oss kalle det som skjer covidisme – en ny isme – som på uforståelig måte nok en gang kan få massene inn i rekkene i en periode med økonomisk og samfunnsmessig ustabilitet. 

Jeg skriver til den ovennevnte 30 % gruppen, men også til de ca 40 % som for øyeblikket ser en annen vei, muligens redde, men som enda ikke har kjøpt fullt og helt narrativet. Den resterende gruppen sammen med propagandaen kan vi ikke gjøre noe med. De er fortapt i den nye totalitære strukturen som tar form. De er allerede helt underordnet staten, slik jeg ser det. Og har for lengst sluttet å lese denne kommentaren. Det disse ikke forstår, er at de er med på å angripe det liberale demokratiet og den borgerlige individualismen.

Myndigheter innenfor totalitære systemer søker å påvirke befolkningens holdninger og handlinger på en bestemt måte. De bruker propaganda bevisst for å erstatte den frie tankevirksomhet. Propagandaens målsetting er å nå et stort antall mennesker med ensidig informasjon, skremsel, utslette uønskede tankeretninger, forhindre fremvekst av opposisjon samt at budskapet myndighetene ønsker å formidle, blir stående uten konkurranse. Det geniale med den ensidige propagandaen er at den over tid gjør myndighetenes ønsker og mål nærmest til befolkningens ønsker og mål – som dermed gir statens handlinger et skinn av legitimitet. I dag temmes vi over tid gjennom utstrakt bruk av moderne teknologi som sosiale medier og massemobilisering. NRKs og MSMs propaganda, sensur og angrep på ‘livsnødvendig’ debatt får oss smått om senn til å ta på oss munnbindet, stikke frem ermene og gå skremt inn i rekkene. Trinn 1 er gjennomført. 

Trinn 2 er rettet mot dem som ikke faller inn i rekkene og som ikke vil ta eksperimentelle mRNA shot. Du vet, slike som ønsker full åpenhet, medisinsk debatt og som ikke forstår hvorfor tidligbehandling med tradisjonell medisin ikke benyttes. Slike som også ser at pandemien koordineres av internasjonale krefter de ikke ser, at handlingene skjer nærmest synkront world wide og at myndighetenes covid-19-gjennomføring først åpnes for granskning etter 60 år. De spør seg selv hvorfor handlinger ikke tåler dagens lys før denne generasjonen er borte, og stiller seg undrende til hva slags type mennesker de styres av – mennesker som åpenbart er så hypet på seg selv at de finner et slikt hemmelighold helt naturlig. De ser segregeringen i trinn 2 som ved et trylleslag gjennomføres i samfunnet hvor mennesker deles i 2 grupper, de vaksinerte og de uvaksinerte. De gode mot dem som dreper grandma – de som ofrer seg for den gode sak mot de urene uvaksinerte.

Den mangfoldige gruppen som velger å forbli uvaksinert, blir stigmatisert som vaksine-motstandere fordi de ikke har konvertert til den nye offisielle ideologien og underkastet seg enten å bli vaksinert med eksperimentelle shots eller testet, og fordi de stiller seg undrende til at mennesker som ikke viser tegn på sykdom, plutselig anses som en fare for samfunnet med svært liten covid-dødelighet. Jo mer helt friske mennesker som etter å ha tatt mRNA-shots blir forkrøplet, jo mer de vaksinerte faktisk blir smittet med covid, jo mer vi forstår at vaksinertes immunforsvar ødelegges, jo mer de virkelige ekspertene forteller oss at flokkimunitet ikke kan oppnås gjennom vaksinering, desto hardere skrus «The new normal» med lockdown, munnbind, trussel om vaksinetvang, korona-pass og segregering til. Covidismen – en ny totalitær ideologi – er på plass.

Jeg avslutter med disse ordene fra C.J. Hopkins:

Oh, and keep your “vaccination papers” in order. You never know when you’re going to have to show them to some official at the airport, or a shop, or restaurant, or to your boss, or your landlord, or the police, or your bank, or your ISP, or your Tinder date … or some other “New Normal” authority figure. I mean, you don’t want to be mistaken for a “Covid denier,” or an “anti-vaxxer,” or a “conspiracy theorist,” or some other type of ideological deviant, and be banished from society, do you?

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂