Klaudia Tanner. Foto: Ailura / Wikimedia Commons.

Østerrike går imot at EU skal samarbeide med Tyrkia i forsvars- og sikkerhets­politikken i fremtiden, sier Østerrikes forsvarsminister Klaudia Tanner til Welt am Sonntag.

Tyrkia søkte i mai om å få delta som tredjeland i et EU-prosjekt for raskere militær mobilitet i Europa, og har tilbudt milliard­investeringer til det formålet, men Østerrike stiller seg avvisende til søknaden av formelle grunner fordi Tyrkia ikke er kvalifisert til å delta, sier Tanner.

Tredjelands deltagelse i det militære samarbeidet med EU krever at de deler EUs demokratiske verdier, har et godt naboskap med unionen, og allerede har en pågående dialog om forsvars- og sikkerhets­spørsmål.

Ikke noe av dette er oppfylt, sier den østerrikske forsvars­ministeren, som heller ikke tror at EU vil kunne samarbeide militært med Tyrkia, som er medlem av NATO, i overskuelig fremtid.

Andre NATO-land, som USA, Canada og Norge, er allerede involvert i EUs militære samarbeid uten at det har avstedkommet protester internt i unionen.

Tyrkias nøkkelrolle i forholdet til EU har de siste årene handlet mest om migrasjonssaker, der Ankara og unionen på den ene siden har en avtale om å stanse tilstrømningen av migranter til Europa, mens tyrkiske myndigheter på den annen side har sendt migranter i retning av vår verdensdel.

Tyrkia var et viktig transittland for migranter under den store migrasjonsbølgen til Europa i 2015/16, og er det fremdeles, om enn i mindre grad.

 

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

 

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.