Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen er positiv til at EU vil invitere tredjeland med i forsvarssamarbeidet og sier Norge allerede har sett seg ut prosjekter som er i vår interesse og der vi kan bidra. Arkivfoto: Carina Johansen / NTB

EU har kommet fram til regler for hvordan land utenfor unionen – inkludert Norge – kan delta i forsvarssamarbeidet Pesco.

Betingelsene som ble klare torsdag, setter rammen for hvordan tredjeland «unntaksvis kan inviteres til å bli med i enkeltprosjekter», skriver EU-rådet. I tillegg til politiske og juridiske krav, må et land som blir med, «tilføre prosjektet betydelig merverdi».

Land som ønsker å delta, må «dele EUs verdier og prinsipper» og støtte opp om målet med unionens felles sikkerhetspolitikk. Det må også foreligge en avtale om informasjonssikkerhet.

Samarbeid

Norge er allerede aktivt med i EUs forsvarsbyrå EDA og ønsker den nye utviklingen i Pesco velkommen.

– Norske myndigheter har arbeidet aktivt for at tredjeland kan delta i Pesco, og beslutningen er viktig både for vårt samarbeid med EU og for samarbeidet mellom EU og Nato, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NTB. Han sier Norge allerede har sett seg ut flere prosjekter der Norge kan bidra.

– Et av de høyest prioriterte prosjektene fra vår side er militær mobilitet, som har som mål å øke evnen til å forflytte militære styrker over landegrensene i Europa. Dette står også sentralt i EU-Nato-samarbeidet, sier Bakke-Jensen.

Nesten hele EU

25 av de 27 EU-landene – unntakene er Danmark og Malta – deltar i Pesco, som er en forkortelse for «permanent strukturert samarbeid» på engelsk. Samarbeidet skal bidra til å styrke EUs forsvarsevne og gjøre Europa mindre avhengig av amerikansk militær beskyttelse.

For et år siden vedtok EU å utvide antall Pesco-prosjekter til 47. Hvor mange land som deltar, varierer fra prosjekt til prosjekt.

 

Kjøp Halvor Foslis klassiker her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.