Nytt

– Vi må ta høyde for at væpnet konflikt mellom stater i Europa ikke lenger er utenkelig, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) brukte mye av årstalen i Oslo Militære Samfund til å snakke om det stadig mer utfordrende forholdet til Russland.

– Russland har som mål å degradere og undergrave vestlig samhold og internasjonalt samarbeid på en rekke områder, sa Bakke-Jensen da han holdt sin årlige statustale i Oslo Militære Samfund mandag kveld.

– Siden anneksjonen av Krim har Russland opptrådt konfronterende mot vestlige land og institusjoner. Virkemidlene er bredere, mer selsikkert og utilslørt. Russiske myndigheter tar seg til rette regionalt og globalt, sa han blant annet om vår store nabo i øst.

Hovedbekymring

Ifølge Bakke-Jensen er det fire utviklingstrekk som er hovedbekymringer for norsk sikkerhet. Den største bekymringen er utviklingen i Russland og landets forhold til Vesten.

Blant annet trakk han fram drapene i Storbritannia med kjemiske våpen.

– Dette er en virkemiddelbruk som kan bidra til å viske ut skillet mellom krig og fred, sa forsvarsministeren.

I tillegg pekte han på en generelt mer ustabil verden med senket terskel for bruk av makt, interne utfordringer mellom landene i Vesten og økende sårbarhet knyttet til utviklingen av ny teknologi.

Væpnet konflikt i Europa

I sum mener Bakke-Jensen at vi er på vei mot en verden som er mer ustabil enn vi har sett på lenge. Han mener det er god grunn til å være bekymret over den sikkerhetspolitiske utviklingen. Også fordi endringer i russisk opptreden angår norsk sikkerhet direkte.

– Det er med bekymring vi ser et tydeligere alvor i våre omgivelser som følge av russisk opptreden. En opptreden som kan utfordre stabiliteten i våre nærområder, sa forsvarsministeren.

– I sum ser vi at utviklingen i våre omgivelser tilsier at vi må ta høyde for at væpnet konflikt mellom stater i Europa ikke lenger er utenkelig, sa Bakke-Jensen i foredraget.

Forutsigbar nabo

Norge skal ifølge forsvarsministeren fortsette å være «en stabil og forutsigbar nabo». Det vil forebygge overraskelser og redusere potensialet for misforståelser.

Derfor skal vi også forsette å samarbeide med Russland «der det er mulig og hensiktsmessig» – som for eksempel i forvaltning av torskestammen i Barentshavet, forskning, grensevakt, kystvakt og søk og redning.

– Den negative utviklingen gir oss grunn til å være enda mer iherdige i våre forsøk på dialog og samarbeid, la han til.

Vestlig økt gap

Uten å nevne president Donald Trump ved navn, kommenterte Bakke-Jensen utfordringene fra USAs leder om en jevnere fordeling av byrdene internt i den vestlige forsvarsalliansen NATO.

– Hvordan vi evner å holde alliansen samlet og enes om felles løsninger på vestlig side, har direkte betydning for norsk sikkerhet, sa han – og fortsatte:

– Det verdimessige, politiske og økonomiske gapet mellom dem som styrer og som blir styrt øker. Populismens fremvekst i stadig flere vestlige land bekymrer. Det gir skarpere retorikk, men også press på normer og verdiger og et krevende samarbeidsklima og mellom vestlige land, sa Bakke-Jensen.

Han sa også at «byrdefordeling i bred forstand» vil være viktig for alliansens troverdighet.

– Utfordringene på vestlig side blir søkt utnyttet av andre stater, blant annet Russland, for å svekke vestlig samhold, la han til.