Ungarn er under et kontinuerlig angrep fra Brussel, sa landets utenriksminister Péter Szijjártó i et intervju med BBC HARDTalk. Han mener EUs institusjoner hele tiden forsøker å få Ungarn til å endre sine demokratiske vedtak.

Ungarn er villig til å ha en dialog med EU, men vi er ikke villig til «å delta i debatter basert på stereotyper», sa Szijjártó.

Det virker nokså klart for den ungarske utenriksministeren at når EU fokuserer på Europas fremtid, tenker de i føderalistisk retning. Dette betyr et EU-parlament med mer makt, for ikke å snakke om de uvalgte presidentene, som ingen europeiske borgere har stemt på.

EU jobber for å skape en «United States of Europe». Men Ungarn stritter imot.

Som representant for en foreløpig minoritet ønsker Ungarn en union basert på sterke nasjonalstater som bevarer nasjonal selvråderett.

– Our goal is to make [the] European Union stronger, Szijjártó said.

Han fortsetter med å si at Ungarn ikke vil endre sin tilnærming angående nasjonale politiske spørsmål som ledere i EU anser for å være et brudd på EUs kjerneverdier. Herunder kan nevnes forbudet mot LGBT-propaganda overfor barn, som har vært en het potet etter en at slik lov nylig ble implementert i Ungarn.

Les også: Ungarns forbud mot fremming av radikal kjønnsteori trer i kraft torsdag

Motviljen mot å delta i «dugnaden» for å bosette alle migrantene Merkel inviterte til Europa, er et annet sårt punkt.

Szijjártó mener disse temaene er politisk motiverte oppfatninger, og man må erkjenne at det finnes ulike meninger.

– We are a conservative, Christian Democrat, patriotic government with a very stable background in parliament and the society, sa Szijjártó.

Med et sterkt mandat fra egen befolkning kan ikke den politiske ledelsen i Ungarn bøye seg for internasjonalt press.

Myndighetene i Ungarn, og dermed også statsminister Victor Orbán, har blitt anklaget for korrupsjon, nepotisme og for nære bånd mellom politiske aktører og private interesser.

Her har nok EU noen gode poeng. Men samtidig er dette et problem som ikke gjelder Ungarn spesielt. USA er kanskje det verste eksempelet blant såkalte demokratiske stater, men også i Norge ser man hvordan politikere går ut av en (offentlig) dør, og så står en annen (privat) dør på vidt gap.

Dermed er millionlønningene sikret. Dette er et demokratisk problem over hele den vestlige verden: sammenblandingen mellom offentlig og privat sfære.

EU har satt av store midler til å støtte gjenoppbygningen etter den økonomiske katastrofen som følge av de massive nedstengningene på grunn av Covid-19. Hele 750 milliarder euro skal fordeles.

Nå brukes disse midlene i et forsøk på å presse land som Ungarn og Polen til å følge EUs linje i klimaspørsmål, velvilje overfor ikke-europeisk migrasjon og omfavnelse av LGBT-ideologi, mener Szijjártó

– Threatening Hungary with withholding those funds because of policy issues is “unacceptable”, sa Szijjártó.

Regarding Dutch prime minister Mark Rutte’s remarks on Hungary “not having a place in the EU”, Szijjártó said Rutte “hates Hungary”. “Hungary will continue to be the member of the European Union and work on a strong EU,” he said.

Klipp fra BBC HARDTalk
Hungary Today

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!


Kjøp Sir Roger Scrutons bok “Svindlere, svermere og sjarlataner” fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂