– Vi er ingen koloni. Vi er ikke et annenrangs medlem av EU! Slovenias statsminister Janez Janša langet ut mot EU dagen etter at Slovenia overtok formannskapet i EU, fredag.

“The European Union brings together countries with different traditions, with different cultures… there are differences that need to be taken into account and respected,” he stated. Imposing “imaginary European values,” he argued, would be the “fastest road to collapse” for the bloc.

– EU samler land med forskjellige tradisjoner, med forskjellige kulturer … det er forskjeller som må tas i betraktning og respekteres, uttalte han. Å innføre «imaginære europeiske verdier», argumenterte han, ville være den «raskeste veien til en kollaps» for blokken. (Newstrail)

Slovenia overtok torsdag formannskapet i EU for seks måneder, og statsminister Janez Janša slo straks en tone som reflekterte Ungarn og Visegrad-landenes skeptiske holdning til EU:

Other notable commentary from Jansa was that Slovenia is not “a colony” of the EU to be dictated to, much like Orban commented on a Dutch “colonial” mentality, after Dutch Prime Minister Mark Rutte declared earlier that Hungary “has no business being in the European Union any more” if it doesn’t submit to the bloc’s position on LGBT rights. The Netherlands are currently facing rising crime rates, more rapes and violence, due to poor integration of migrants, with islamic extremism on the rise. It is not clear whether these were the type of “common values” Rutte wishes for countries like Hungary to succumb to.

Andre bemerkelsesverdige kommentarer fra Jansa var at Slovenia ikke er «en koloni» av EU som skal dikteres, omtrent som Orban kommenterte en nederlandsk «kolonial» mentalitet, etter at den nederlandske statsministeren Mark Rutte tidligere erklærte at Ungarn «ikke har noe å gjøre i Den europeiske union lenger ”hvis den ikke underkaster seg blokkens holdning til LHBT-rettigheter. Nederland står for tiden overfor økende kriminalitetsrate, flere voldtekter og vold på grunn av dårlig integrering av migranter, med islamsk ekstremisme på vei oppover. Det er ikke klart om dette var den typen «felles verdier» Rutte ønsker for land som Ungarn å bukke under for.
Sources familiar with the matter claim that in Hungary, Prime Minister Victor Orban’s government has never outlawed the LGBT community or their rights, but sought to strike a balance between their rights and that of minors to grow up in a Christian country with relevant values.
Kilder kjent med saken hevder at statsminister Victor Orbans regjering i Ungarn aldri har forbudt LHBT-samfunnet eller deres rettigheter, men forsøkt å finne en balanse mellom deres rettigheter og mindreårige for å vokse opp i et kristent land med relevante verdier. (Newstrail)

Press mot mediene, oppfordring til hatprat og feilslått koronahåndtering er blant områdene Janša har blitt kritisert for. Da han ble spurt om hva han synes om såkalte illiberale demokratier som dem i Polen og Ungarn, svarte 62-åringen følgende:

– Jeg er ikke enig i skillet mellom liberalt og illiberalt demokrati. Demokrati er demokrati.

Slovenias start på tiden som leder av formannskapet gikk galt allerede fra begynnelsen av. På det innledende møtet i Ljubljana klaget han på det han omtalte som venstrevridde politikere, og viste fram et bilde av to slovenske dommere sammen med opposisjonspolitikere.

Det førte til at EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans nektet å la seg avbilde med Janša.

– Jeg bare kunne ikke være på samme podium som statsminister Janša etter dette uakseptable angrepet, sa Timmermans senere om opptrinnet. (NTB)

Janša vil tirsdag presentere Slovenias planer for presidentskapet i EU for EU-parlamentet i Strasbourg.

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂