EU-kommisjonens formann Jean-Claude Juncker la onsdag frem en plan om fordeling av 160.000 migranter blant medlemslandene. WallStreetJournal.

Angela Merkel hilste planen velkommen, men sa den ikke var nok. Hun vil ha noe varig og mer omfattende.

Germany’s Chancellor Angela Merkel, who has been pushing for an EU-wide plan to take on the crisis, lauded the proposal as a good step, but said it doesn’t go far enough to address the continuing flow.

Wall Street Journal kaller det et forsøk på å hjelpe Ungarn, Italia og Hellas. Det er en måte å se det på. En annen er at det er et forsøk på å forplikte alle medlemsland på å føre den samme åpne dørs politikk som Tyskland og Sverige. Og det vil de ikke.

The new plans, which have to be approved by a majority of EU governments, are the second attempt by European Commission President Jean-Claude Juncker to help Greece, Italy and Hungary, the three countries on the front line of the crisis.

De migrantvennlige landene bruker et moralsk spanskrør mot landene som ikke er like ivrige etter å skifte ut befolkningen. Land som Ungarn får høre at de er for «lukkede» og ikke åpne for «diversity». Det til tross for at Ungarn er ett av de land i Europa som best vet hva invasjon er: Landet ligger helt åpent. Kanskje det nettopp er denne erfaringen som gjør at Ungarn vil ha kontroll med sine grenser.

Tyskland og Sverige ser snarere for seg et slags pipeline-system, der asylantene screenes ved yttergrensene og deretter sluses rundt i unionen.

Beløpet kommisjonen vil bevilge til de 160.000 er 760 millioner euro. Det er ikke i nærheten av kostnadene. Hvem skal betale regningen?

Juncker legger ikke skjul på at dette må skje ved tvang.

“This has to be done in a compulsory way,” Mr. Juncker said in the European Parliament in Strasbourg.

Vil medlemslandene finne seg i å bli umyndiggjort på det helt avgjørende punkt; suvereniteten hviler på at man kan bestemme hvem som er folket.

Her foreslår EU at medlemslandene skal skifte folk. Hverken mer eller mindre.

Vil de virkelig sluke det? Kan regjeringsmedlemmene stemme for å umyndiggjøre seg selv og vedta «innføringen» av et nytt folk?

EU-kommisjonen har over tid harmonisert regler på en rekke regler. At de også skulle harmonisere dem på asylområdet er en maktutvidelse uten sidestykke. Det sier noe om at menneskerettigheter i vår tid er blitt en maktfaktor.

Rettsliggjøringen av politikken griper inn i den demokratiske prosessen. EMK – den europeiske menneskerettskonvensjon – som også Norge har ratifisert – står over nasjonal lovgivning. Hvis den nå kan brukes til å umyndiggjøre nasjonene i det mest avgjørene spørsmål om suverenitet – nemlig hvem som er folket, har unionen tatt et kvantesprang.

Tidligere har programmet vært en føderal stat, et Europas forente stater. Jean-Claude Juncker har ikke lagt skjul på at han er en tilhenger av dette og arbeider for dets realisasjon.

Nå byr en ny mulighet seg: EMK og den force majeure som migrantene utgjør, kan brukes til å sette suvereniteten til side. Utskiftning av befolkningen kan skje ved dekret.

Vil de lykkes?

Juncker forsøkte noe lignende i juni. Da var tallet bare 40.000, men selv dette fikk ikke tilslutning. Den siste tiden har imidlertid stemningen endret seg i Europas hovedsteder, skriver Wall Street Journal. Mon det? Hvis man lytter til grasrota vil man høre stor frykt og uro for det som skjer. Men få vil ta til motmæle mot propagandaen i mediene der det nærmest konkurreres om medmenneskelighet og storsinn. Det er som om verden bare skulle vare noen dager til.

Juncker er representant for en type skruppelløs maktpolitiker som i dagens klima må iføre seg den politiske korrekthetens vokabular.

“Europe today is an island of hope for the people in the Middle East fleeing war and oppression. This is something to be proud of, not something to fear,” Mr. Juncker said.

Det forundrelige er at den ellers forsiktige Merkel har blitt forelsket i fantasien om Tyskland som verdens moralske fyrtårn. Det er Wiedergutmachung – som hun ser en historisk sjanse til å gjøre godt igjen for Det tredje Rikets forbrytelser, og gjøre Tyskland beundret igjen.

Byråkraten Juncker leker med tall, eller: slår folk i hodet med dem. Måten han gjør det på viser en forakt for folks sunne intelligens. Å dele antall immigranter på EUs samlede befolkning gir ikke mening. Flere land tar nesten ingen, blant annet Portugal, hvor lederen for UNHCS kommer fra. Antonio Guterres anklager europeiske land, men aldri sitt eget.

He said that while the number of incoming refugees and migrants may be “frightening” for some Europeans, they represent only 0.11% of the total EU population, dwarfing the effort made by Lebanon, Turkey and Jordan, where a total of 4 million Syrians have found refuge.

Mr. Juncker said the EU will also increase the funding for the countries in the Middle East and North Africa bearing the brunt of the crisis.

EU sentralt vil bevilge 6.000 euro per immigrant til mottaksland. Hvis først pengesekken åpnes kan det bli krav om mer. Landene i sør som bare er transittland vil få 500 euro per person.

Så skal det fordeles etter en nøkkel: De store landene må ta flest. Det vil si Frankrike, Spania og Tyskland. De to første har ikke tatt særlig mange. Ikke mot Tyskland. Men så skal faktorer som rikdom og arbeidsledighet tas hensyn til. Her er det duket for strid og uenighet.

Vil EU kunne komme til enighet om en avtale som kan bli svært dyr, i alle henseender?

Tre land er ikke del av EUs flyktningsystem: Storbritannia, Danmark og Irland. Derfor er de ikke inkludert.