Etter at EUs kjerneland i årevis har klandret Storbritannia for ikke å ha villet gå langt nok eller raskt nok i retning en «stadig tettere union», et mål som EF-landene høytidelige erklærte i 1983, ser det nå ut som om de har kommet på den samme tanken selv – etter at britene bestemte seg for å forlate unionen.

I følge Sunday Times’ rapport fra EU-toppmøtet på Malta, er det Merkel som tar til orde for å holde an litt. Hun ser heretter for seg et EU som går i flere hastigheter:

“The history of recent years has shown that there will be a multi-speed EU, and not all members will participate in the same steps of integration,” Angela Merkel, the German chancellor, said on Friday. “We are talking about a period of, more or less, 10 years, during which we will determine how to proceed and in what direction.”

Og slik unionen fungerer med Tyskland som den dominerende kolossen, blir det jo som Merkel har sagt. Det hjelper ikke å være fransk president eller EU-kommisjonens president når tiden er i ferd med å løpe fra en:

The EU’s apparent reversal of the concept of “ever-closer union”, included in the treaty, is a setback for Jean-Claude Juncker, head of the European Commission, and François Hollande, the French president, who had pushed for more integration.

Den pragmatiske siden av Merkel har nok innsett at det å insistere krampaktig på en strategi som har mislyktes, er selvskadende. Avskallingen ville neppe ha begrenset seg til Storbritannia dersom stadig flere avgjørelser av nasjonal interesse skulle fattes i Brussel i strid med medlemslandenes ønsker.

Vi ser altså begynnelsen på et brudd med en mer enn tredve år gammel EU-strategi, uten at noen ny strategi er i sikte for unionen. I en verden som er i så rask endring, er det nesten fascinerende at Merkel setter av ti år til saken.

 

Sunday Times