Dette bildet tok artikkelforfatteren i Argungu i delstaten Kebbi, Nigeria 6.2.13. Bildet gir et lite inntrykk av hva kombinasjonen av korrupsjon, islam, overtro og en eksplosiv befolknings­økning kan føre til: Underernæring, mer fattigdom og migrasjon. Foto: Geir FurusethFNs visegeneralsekretær, Amina J. Muhammad, oppfordret i helgen sine vel 210 millioner landsmenn til å være stolte av landet sitt, fremfor å fordømme det. Talen må sees som en indirekte oppfordring til befolkningen om å slutte å drømme om Europa. Men ved neste århundreskifte kan landet ha 730 millioner innbyggere.

Nigeria er Afrikas mest folkerike land. Slik sett var ikke det ikke tilfeldig at visegeneralsekretæren kom med en appell til befolkningen. Uttalelsene kom ved en sammenkomst i helgen i landets hovedstad, Abuja.

FNs visegeneralsekretær Amina J. Muhammed er tidligere miljøvernminister i Nigeria. Hun tiltrådte stillingen samme dag som den sittende generalsekretær, António Guterres tiltrådte, 1. januar 2017. Foto: IMO/Flickr

“If you think Nigeria is worse than better, then how are you going to turn it around?” Ms Mohammed asked and stated further, “If you do not want to build this nation, I do not know where you want to go. I can assure you the world is not ready to take 240 million Nigerians. Therefore, let’s think about how to salvage it together,” Mohammed was quoted as charging youths.

– Hvis du synes Nigeria er verre enn bedre, hvordan skal du da snu det? spurte Amina J Mohammed. Hun uttalte videre:    – Hvis du ikke vil bygge denne nasjonen, vet jeg ikke hvor du vil dra. Jeg kan forsikre deg om at verden ikke er klar til å ta 240 millioner nigerianere. La oss derfor tenke på hvordan vi kan redde det sammen, ble Mohammed sitert på i talen som var rettet til landets ungdom. (Punch)

Kan Nigeria reddes?

Visegeneralsekretæren hadde rett i en ting: Verden er ikke klar for å ta imot 240 millioner nigerianere! Men hverken hennes appell eller all verdens appeller vil stoppe folk som aldri har visst om noe annet enn korrupsjon og fattigdom. TV har de fleste sett, og det har gitt dem en tro på et annet og bedre liv i Europa.

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) og FXB-senteret ved Harvard ga i 2019 ut rapporten «Returning Home«, om migrasjonen fra Nigeria og nordover mot Europa, en reise som for mange ender opp i Libya, på Kanariøyene eller i Middelhavet. Rapporten er på 42 sider, og er selvsagt forstemmende lesning.

Nigerians have long felt powerful pressures to leave their rich but extremely stratified country, both because of violent political conflicts in some regions and because of extreme economic pressures. From 2015 onwards, Nigeria has been one of the leading African country of origin for refugees and other forced African migrants traveling to Europe by sea. In 2016, Nigerian children and young people (predominantly women) aged between 15 and 24 made up more than 20% of asylum applicants in
Italy.

Ekstrem befolkningsvekst

Befolkningspyramiden på bildet over sier det meste om befolkningsveksten i Nigeria. Med vel 111 millioner under 20 år, var over halvparten av befolkningen på ca 206 millioner under 20 år i 2020.

Korrupsjon og stor sosial uro, særlig i de sharia-styrte delstatene i det nordlige Nigeria, feil- og underernæring og problemer med terrorbevegelser som Boko Haram ser ikke ut til å ha satt noen brems på befolkningsutviklingen.

Den øverste kurven viser befolkningsutviklingen i millioner mennesker, fra 1950 og fremskrevet til 2098. Den nederste kurven viser befolkningsveksten i prosent. Skjermdump: Macrotrends

Ved uavhengigheten i 1960 bodde det vel 42 millioner mennesker i Nigeria. Pr 28.06.21 er folketallet 211 millioner. Innen år 2100 viser fremskrivningene at Nigeria kan ha en befolkning på 732 millioner mennesker, det vil si tre ganger så mange mennesker som i dag, i løpet av de neste 79 år.

FN som korrupt sandpåstrøer

Da jeg jobbet for UNICEF i 2012-13, var jeg håndplukket for å lage historier og dokumentarfilm(er) om under- og feilernæring, og kanskje også om terrorbevegelsen Boko Haram. I løpet av seks måneder besøkte jeg 26 av landets 36 delstater, stort sett med bil. Jeg har fortsatt gode venner i Nigeria. Jeg likte landet, men FN likte ikke at jeg stilte spørsmål ved hva i all verden vi holdt på med, så da ble jeg svartelistet av UNICEF.

Dét er en annen historie jeg får skrive om senere, men ett er sikkert, enten vi sier: Pandemi eller plandemi? – Frontex eller Schengen? – Norad eller FN?

Sky jente på terskelen av livet i delstaten Katsina i Nigeria. Foto: Geir Furuseth

Migrasjonen fra Afrika vil bare øke, og det er IKKE denne jentas skyld!

Migrasjonen skjer fordi noen tjener på den!

Les også:

Flere hundre migranter reddet i Middelhavet, Kanariøyene fikk 700 kg hasj og over 300 migranter

Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» fra Document Forlag her.

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!