Flyktninger og migranter venter på å bli reddet av medlemmer av den spanske NGO Proactiva Open Arms, etter å ha forlatt Libya i et forsøk på å nå europeisk jord ombord på en overfylt gummibåt i Middelhavet, onsdag 11. november 2020. Redningsskipet Open Arms hadde vært søker etter båten i nød i flere timer før den endelig fant den onsdag morgen i internasjonale farvann nord for Libya. Mannskapet fra Open Arms hadde nettopp distribuert redningsvester og masker til passasjerene for å begynne å overføre dem til sikkerhet, da gummibåten delte seg i to. Foto: Sergi Camara / AP / NTB

En av de mest sentrale bakmennene i migranttrafikken over Middelhavet, eritreeren Kidane Zekarias Habtemariam, har rømt fra et etiopisk fengsel. Ifølge nettstedet  Middle East Eye, antas han å ha betalt seg ut av fengslet.

Fredag ble Kidane Habtemariam, kjent som en av de rikeste og mest voldelige bakmennene i menneskesmuglerbransjen, funnet skyldig i menneskesmugling av en domstol i den etiopiske hovedstaden Addis Abeba. Dom er ennå ikke avsagt, men ingen regner med at han noen gang vil bli tatt.

Brought to an Addis Ababa courthouse for a scheduled hearing on 18 February, Kidane is said to have changed into a set of clothes, stepped out into the streets of the bustling Lideta district, and vanished. Kidane is believed to have successfully bribed his way out of custody.

Brakt til en rettsbygning i Addis Abeba for en planlagt høring 18. februar, skal Kidane ha byttet til et sett med nye klær, gått ut i gatene i det travle Lideta-distriktet og forsvunnet. Kidane antas å ha bestukket seg ut av varetekt.

En annen sentral bakmann i migranttrafikken, eritreeren Tewolde Goitom, sitter fortsatt i etiopisk fengsel.

De to eritreiske bakmennene i migranttrafikken over Middelhavet, eritreerne Kidane Zekarias Habtemariam (til venstre), og hans forbundsfelle Tewolde Goitom. Foto: Handout fra etiopiske myndigheter / Middle East Eye

More than a dozen survivors of human trafficking, family members and eyewitnesses have testified against the two men during their respective trials. The collective testimony has painted a picture of the complex network of operations run by the two human traffickers spanning across Ethiopia, Sudan and Libya, taking advantage of the desperation of would-be migrants.

Mer enn et dusin overlevende fra menneskehandel, familiemedlemmer og øyenvitner, har vitnet mot de to mennene under deres respektive rettssaker. Det kollektive vitnesbyrdet har tegnet et bilde av det komplekse nettverket av operasjoner som drives av de to menneskesmuglerne som spenner over Etiopia, Sudan og Libya, og utnytter desperasjonen til potensielle migranter.

Over to tredjedeler av Etiopias vel 112 millioner innbyggere er under 30 år, og med krig, generell fattigdom og mangel på arbeid gjør at mange etiopiere ønsker seg en ny fremtid og et bedre liv i Europa.

Fra Eritrea og Etiopia ble migrantene fraktet landeveien til Sudans nest største by, Omdurman, og derifra videre gjennom ørkenen til Bani Walid i Libya, som ligger strategisk til i ørkenen sørøst for Tripoli, og sørvest for havnebyen Misrata.

Fuad Bedru, a 24-year-old Ethiopian national, was among those caught up in the traffickers’ net. He spent over six months at the Bani Walid compound, where he recounted being tortured by Kidane himself, before his family forked over astronomical sums of money to buy back his freedom.

“Kidane lives in a home adjacent to the camp. He’d come to see us and beat someone up when he felt like it,” Fuad told MEE. “The man is a savage, a monster.

“I’ve seen every kind of atrocity. Kidane and his gang are bathed in blood. Killing is nothing for them.”

Witnesses at the trial described being bound with rope, savagely whipped, and having melted plastic poured on their bodies. Left without medical care and exposed to the elements, many migrants contracted a variety of diseases and skin infections.

Fuad Bedru, en 24 år gammel etiopisk statsborger, var blant dem som ble fanget i menneskehandlernes nett. Han tilbrakte over seks måneder i lagerbygningen i Bani Walid, hvor han fortalte at han ble torturert av Kidane selv, før familien overførte astronomiske pengesummer for å kjøpe ham fri.

– Kidane bodde i et hjem ved siden av leiren. Han kom for å se og slå oss, når han hadde lyst til det, ”sa Fuad til MEE. – Mannen er et villdyr, et monster.

– Jeg har sett alle slags grusomheter. Kidane og gjengen hans er badet i blod. Drap er ingenting for dem.

Vitner under rettssaken beskrev å være bundet med tau, brutalt pisket og at de fikk smeltet plast helt over seg. Uten medisinsk behandling fikk mange migranter en rekke sykdommer og hudinfeksjoner.

Etter NATOs krig i Libya i 2011, har landet gått i full oppløsning. Kysten mot Middelhavet er delt mellom regjeringen i Tripoli, som er anerkjent av FN og militært støttet av Tyrkia. Benghazi og de østlige delene av kyststripen ledes av General Hiftar, som har støtte fra Egypt, De forente arabiske emirater og til dels Frankrike og Russland. Det tynt befolkede sørlige Libya består for det meste av ørken, der tuareger, tubuer og andre stammefolk, inklusive opprørere fra Tsjad, ligger i stadig konflikt med hverandre. Alliansene skifter hyppig, men i sør som i nord er klanene de virkelige makthaverne.

Overalt man reiser i Libya finner man slike veggmalerier som hyller «revolusjonen», falne martyrer og islam. Foto: Geir Furuseth

Human trafficker’s escape leaves survivors disillusioned and fearful (Middle East Eye)Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.