Nytt

Strømmen av migranter fra Afrika fortsetter uavlatelig. Redningsskip og kystvakt har allerede satt i land over 100.000 i italienske havner så langt i år. Det er like mange som på samme tid ifjor. Det landet i Afrika som har størst befolkningsvekst, er Nigeria. I 1950 var det 33 millioner i landet og i 2009 anslo FN at det var 154 millioner. Men det er fremtiden som får en til å sperre øynene opp. I 2050 anslår FN tallet til å bli 450 millioner og i 2100 nesten en milliard. Men altså 300 millioner fler enn de er nå, i løpet av de neste 34 årene.

I et land med så stor befolkningsøkning blir det stadig færre som bryr seg om den enkelte. Mange vil forsøke å komme seg ut for å få et bedre liv, særlig hvis levestandarden først øker litt, slik at de har råd til å reise. Boko Haram herjer nordøst i landet og bare der alene befinner det seg 3 millioner internflyktninger. Og selv om Nigeria har Afrikas største finansmarked, så blir det ikke nok til alle.

Tidligere var landet selvforsynt med mat. Men ikke nå lenger. Befolkningen har økt for raskt. Og enda raskere skal det bli. Tidligere president Goodluck Jonathan sa i 2012 at nigerianere burde forsøke å begrense antall barn. Vel, fornavnet hans er en indikasjon på gjennomførbarheten av det prosjektet.

Mange av de som ønsker migranter velkommen til Europa blir ekstra glade når de ser kvinner og barn blant de nyankomne i båtene fra Libya. Det er det ingen grunn til. Ifølge International Organization for Migration vil 80% av disse kvinnene bli tvunget rett inn i trafficking og prostitusjon. 3600 nigerianske kvinner har ankommet Italia hittil i år. 4 av 5 blir sexslaver i Europa. De blir sendt til Europa med akkurat det for øyet.

“What we have seen this year is a crisis, it is absolutely unprecedented and is the most significant increase in the number of Nigerian women arriving in Italy for 10 years,” said Simona Moscarelli, anti-trafficking expert at the IOM.

“Our indicators are the majority of these women are being deliberately brought in for sexual exploitation purposes. There has been a big enhancement of criminal gangs and trafficking networks engaging in the sexual exploitation of younger and younger Nigerian girls.”

Asylmottakene kan ikke beskytte dem fra de kriminelle nettverkene. De bare «forsvinner». Mange av dem «skylder» også en halv million kroner for overfarten som skal «betales» tilbake.

3425

Og så er det barna. Boko Haram har i sin IS-relaterte terror benyttet barn med bombevester. Barn er ikke selvmordsbombere, de blir myrdet på lik linje med de som står rundt dem når bomben de bærer utløses. Etterretningskilder sier at Boko Haram frakter jenter og unge menn gjennom Sahara og inn i Libya. Noen av dem skal til Europa og andre skal til Syria.

Jeg vet ikke hvordan man kan bli en «trenet» selvmordsbomber. Såvidt jeg skjønner så får man bare ett forsøk der, med mindre man er en mislykket selvmordsbomber. Men etterretningskildene sier at det er trenede selvmordsbombere som kommer, inkludert barn så unge som 10 år. De kan snart dukke opp i Europas hovedsteder, legges det til.

But intelligence sources report human traffickers from the ISIS-backed terror group are transporting girls and young men across the Sahara into Libya.

Some trained suicide bombers and militants are heading for Europe while others are travelling to fight for Islamic State in Syria.

‘They will soon start showing up on the Mediterranean’s shores,’ a source linked to Nigeria’s National Intelligence Agency said.

‘Some of these people are trained suicide bombers and fighters, including children as young as ten. They have all been indoctrinated by Boko Haram and they could soon turn up in Europe’s capitals.’

1200x630_304342_10000-migrants-enter-italy-in-last-wee

Disse kvinnene har små sjanser for et bedre liv i Europa.

The Guardian   Daily Mail