Postkortet fra 1905 viser en sunn patriotisme. Holmenkollen kapell har fått plassen i sentrum, et nasjonalsymbol. På begge sider ser vi det norske flagget med et ‘Ja!’ til folkeavstemningen 13. august. Den var et Ja eller Nei til at unionen var blitt oppløst 7. juni. Nær 613.000 som stemte Ja (368.000 menn og 245.000 kvinner), bare 184 stemte nei.

Det er fullt mulig å være stolt av sitt eget land uten å se ned på andre. Nasjonalfølelse er uttrykk for felles tradisjoner, verdier og visjoner. Et slikt samhold gir større styrke til å takle utfordringer som landet måtte utsettes for.

Siste vers fra Elias Blix’ salme Gud signe vårt dyre fedreland er med. Denne salmen forener norskhet og kristendom med natur- og nasjonalfølelse. Teksten Gud attåt viser at den kristne tro hadde en dyp forankring i folket den gang. Gudsfrykt og nøysomhet hadde vært en ledestjerne gjennom lange tider – og er ikke avlegs.