Det kan se slik ut, i alle fall om den sveitsiske regjeringen får det som den vil.

«Selv om flertallet av befolkningen er kristne – en undersøkelse fra 2010 viste at 38% av sveitserne definerte seg som som katolikker, og 28% som protestanter – kan sveitserne snart oppleve en endring av sin nasjonalsang som ofte blir kalt den sveitsiske salme (Schweizepsalm, Salmo svizzero, Salme Svizzer – Psaume Suisse) – henholdsvis på tysk, italiensk, retoromansk og fransk, fordi den refererer til Gud i hver av de fire språkversjoner.»

I dagens nasjonalsang synges det om sveitsernes fromme hjerter og om Gud som den mektige og faste borg i gode og onde dager. Gir man sine hjerter til Gud, vil Gud velsigne land og folk.

«Sveits, sett alltid ditt håp til Gud! Bevar dine forfedres tro. Lev som dem! Legg alt du eier, ditt hjerte, ditt liv på fedrelandets alter! Dette er den dyrebare skatt. Gud velsigner fra det høye, Gud velsigner fra det himmelhøye. »

Nå vil imidlertid den føderale regjeringen ha en slutt på dette. Den har derfor gitt den sveitsiske Société Suisse d’Utilité Publique (SSUP), en allmennyttig organisasjon, i oppdrag å utlyse en konkurranse om å skrive en ny offisiell nasjonalsang som skal erstatte den landet har hatt siden 1965. Formålet er å fordrive Gud fra sangteksten for å tilpasse den «et åpent og religionsnøytralt samfunn».   Som belønning for utdrivelsen lokkes det med 10 000 amerikanske dollar til den som lykkes best …

Tidligere har en immigrantgruppe i Bern, som for det meste består av annengenerasjons muslimer, tatt til orde for at det hvite korset i det sveitsiske flagget måtte fjernes fordi det som kristent symbol etter deres mening ikke lenger samsvarte med dagens multikulturelle Sveits.

Dette tok de fleste sveitsiske politikere avstand fra. Men å endre nasjonalsangen er det regjeringen selv som har tatt initiativet til.

Kjenner jeg sveitserne rett finner de seg neppe i et slikt angrep på sin nasjonalsang, og man skal ikke se bort fra at spørsmålet blir gjenstand for en folkeavstemning, som sveitserne har for vane å forlange når de føler seg overkjørt av politikeres historieløshet og kulturrelativisme.

 

http://www.christianophobie.fr/breves/le-gouvernement-federal-suisse-veut-chasser-dieu-de-lhymne-national