De siste ukene har UFO-feberen i USA steget betraktelig, etter Pentagon i april innrømmet at flere opptak av «uidentifiserte flyvende objekter» er reelle. Senator Marc Rubio (R-FL) som inntil januar i år ledet Senatets etterretningskomité, er en av pådriverne for å få deklassifisert informasjonen Pentagon sitter på.

I snart et år har det sirkulert opptak på nettet som angivelig skulle vise opptak av UFOer, gjort av det amerikanske forsvaret. I midten av april fikk CNN endelig napp:

The Defense Department has confirmed that leaked photos and video of «unidentified aerial phenomena» taken in 2019 are indeed legitimate images of unexplained objects.

Forsvarsdepartementet har bekreftet at lekkede bilder og video av «uidentifiserte luftfenomener» tatt i 2019, faktisk er legitime bilder av uforklarlige gjenstander.(CNN)

Etter dette har alle de største amerikanske fjernsynskanalene kastet seg på. Til og med Tucker Carlson på Fox News, har hatt to innslag med temaet.

Sist mandag kom så CBS med sitt fordums flaggskip, 60 minutes, på banen:

Rubio har presset på for å få innsyn, og han tror det nå endelig er tid for at i det minste Kongressen vil få vite noe:

Marco Rubio: We’re gonna find out when we get that report. You know, there’s a stigma on Capitol Hill. I mean, some of my colleagues are very interested in this topic and some kinda, you know, giggle when you bring it up. But I don’t think we can allow the stigma to keep us from having an answer to a very fundamental question.

Marco Rubio: Vi kommer til å finne ut når vi får den rapporten. Du vet, det er et stigma på Capitol Hill. Jeg mener, noen av kollegene mine er veldig interessert i dette emnet, og noen fniser, vet du, når du tar det opp. Men jeg tror ikke vi kan tillate at stigmaet hindrer oss i å ha svar på et veldig grunnleggende spørsmål. (CBS)

Rapporten skal legges frem for Kongressen 1. juni, og det ventes å bli den mest omfattende rapporten om dette fenomenet siden Blue Book-studien som ble avsluttet i 1969.

The report that will be delivered to Congress in June is the result of a provision in the $2.3 trillion coronavirus relief and appropriations bill that President Donald Trump signed last year. The stipulation called for a “detailed analysis of unidentified aerial phenomena data and intelligence” from the Office of Naval Intelligence, the Unidentified Aerial Phenomena Task Force and the FBI.

Rapporten som vil bli levert til Kongressen i juni er resultatet av en bestemmelse i $ 2,3 billioners pakken med koronavirushjelp og andre bevilgninger som president Donald Trump signerte i fjor. Bestemmelsen krevde en «detaljert analyse av uidentifiserte data fra luftfenomener og etterretning» fra Office of Naval Intelligence, Spesial gruppen for  uidentifiserte luft-fenomén og FBI. (NBC)

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.