Kommentar

En israelsk spion i USA er noe av det mest uvelkomne som tenkes kan, for alle parter. At det skjer i Pentagon, i kontoret til Douglas Feith, den store stygge ulven når det gjaldt å drive frem krigen mot Irak.

Det var Feith som organiserte en egen etterretningsgruppe som skulle tolke etterretningsmaterialet om Saddams WMD «bedre» enn CIA. Det skaffet ham mange fiender. Men Feith hadde sterke backere: Rumsfeld, Wolfowitz, Cheney. Det er ikke heldig for dem at spionen fantes hos Feith, som selv er en sterk backer av Israel.

Man kan undres i klokskapen i å la en spion operere innenfor en administrasjon som har et så tett samarbeid med Israel. Det er å gi motstanderne gratis ammunisjon.

Siden tjenestemannen jobbet med Iran, kan det være for å ha alt tilgjengelig materiale i tilfelle Israel vil slå til mot Irans atomanlegg.

Historien med Jonathan Pollard satte mye vondt blod, og ble ikke glemt. Forsvarsminister Cap Weinberger var rasende. Det sier liltt at Pollard ikke er blitt benådet, til tross for at flere israelske statsministre har gått i forbønn for ham.

Det er også følsomt at materialet skal ha gått via lobbyorganisasjonen AIPAC, en av de mest innflytelsesrike på Capitol Hill. Hvis det kan bevises at AIPAC var mellommann vil det være et stort nederlag, som utvilsomt vil koste goodwill i Kongressen.

Det skal også ha vært flere andre spionhistorier for Israel, som er blitt dysset ned.

American counterintelligence officials say that Israeli espionage cases are difficult to investigate, because they involve an important ally that enjoys broad political influence in Washington. Several officials said that a number of espionage investigations involving Israel had been dropped or suppressed in the past in the face of political pressure. The last major Israeli spy case to become public involved Jonathan Pollard, a Naval intelligence analyst who was arrested in 1985 for passing large volumes of classified material to his Israeli intelligence handlers. He was sentenced to life in prison, and over the years, Israeli officials have lobbied American presidents to try to win his release.

Rapporten i NYtimes skulle indikere at FBI har en sak, men dementiene i Israel er sterke, så sterke at man kan lure:

Yossi Melman, an intelligence and terrorism expert with the Israeli daily Haaretz, said Saturday that since the case of Mr. Pollard, who re2_kommentars in prison in America, «I know there has been a decision not to run any operations on American soil or to recruit Americans to spy for Israel.»

Mossad, he said, is under instructions to have no direct contact even with officials from Aipac, «and I know that Israel is very, very sensitive about having even open contacts with Jewish members of the administration, because of the ramifications of Pollard» and the concern that Israel would be accused of playing on any dual loyalty that an American Jew might feel.

Mest lest

Les også