Mark Levine sparte ikke på konfekten, da han torsdag kveld karakteriserte president Biden som en menneskelig pandemi.

Every one of these crises you mentioned were created by Joe Biden. Joe Biden is a human pandemic. That’s exactly what he is. From the border, to the currency, to inflation, the price of food the price of gasoline, the price of toys and plastics and steel — go right down the list. He has opened a Pandora’s Box to inflation and that is a tough box to shut. 

– Hver og en av disse krisene du nevnte, ble skapt av Joe Biden. Joe Biden er en menneskelig pandemi. Det er akkurat det han er. Fra grensen, til valutaen, til inflasjon, prisen på mat, bensinprisen, leker og plast og stål – går rett ned på listen. Han har åpnet en Pandoras boks for inflasjon, og det er en tøff boks å lukke.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.