Nicholas Wade er vitenskapsforfatter og jobbet bl.a. tredve år i vitenskapsredaksjonen til the New York Times. Han publiserte nylig en artikkel om corona-virusets opprinnelse som har vakt oppsikt. Wade er blitt intervjuet på fler av de kjente Fox-programmene.

The Covid-19 pandemic has disrupted lives the world over for more than a year. Its death toll will soon reach three million people. Yet the origin of pandemic remains uncertain: the political agendas of governments and scientists have generated thick clouds of obfuscation, which the mainstream press seems helpless to dispel.

In what follows I will sort through the available scientific facts, which hold many clues as to what happened, and provide readers with the evidence to make their own judgments. I will then try to assess the complex issue of blame, which starts with, but extends far beyond, the government of China.

Origin of Covid — Following the Clues
Did people or nature open Pandora’s box at Wuhan?

Wade deduserer ut fra hva vi vet og det gir noen uunngåelige

No one has found the bat population that was the source of SARS2, if indeed it ever infected bats. No intermediate host has presented itself, despite an intensive search by Chinese authorities that included the testing of 80,000 animals. There is no evidence of the virus making multiple independent jumps from its intermediate host to people, as both the SARS1 and MERS viruses did. There is no evidence from hospital surveillance records of the epidemic gathering strength in the population as the virus evolved. There is no explanation of why a natural epidemic should break out in Wuhan and nowhere else. There is no good explanation of how the virus acquired its furin cleavage site, which no other SARS-related beta-coronavirus possesses, nor why the site is composed of human-preferred codons. The natural emergence theory battles a bristling array of implausibilities.

Redaksjonen vil komme tilbake med en grundigere drøfting av Wades artikkel.

Høring om koronasertifikat – endringer i smittevernloven:

Skriv ditt høringssvar her! Det er vår plikt. Fristen er nå til onsdag, så ikke vent.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.