Kristin Flood. Foto: Nina Rangøy.

Det er i år 700 år siden den store italienske dikteren Dante Alighieri (ca. 1265–1321) døde, og i den forbindelse er det kommet en rekke nyutgivelser på flere språk av hans hovedverk «Den guddommelige komedie».

Dette eposet er en av litteraturhistoriens aller største klassikere, og det kretser rundt allmennmenneskelige temaer som alltid har vært viktige for dem som tar sitt liv på alvor. Derfor kan det med stort utbytte leses også i dag.

Men terskelen for å lese Dante er nokså høy. Stilen hans er vanskelig tilgjengelig, ikke bare fordi det forutsettes kjennskap til mange historiske, mytologiske og bibelske skikkelser, men også fordi dikteren skriver på en verseform med strenge krav til rim og rytme som uunngåelig gjør språket tyngre å lese enn vanlig prosa. Også gjendiktninger til andre språk legger seg som regel tettest mulig opp til Dantes stil.

Det er derfor noe av en litterær begivenhet i Norge når den norsk-italienske journalisten og forfatteren Kristin Flood har skrevet en lettlest norsk versjon av «Inferno», som er den første og litterært mest spennende tredjedelen av «Den guddommelige komedie».

Lettleste utgaver av Dante har lenge vært tilgjengelige i Italia, men det er første gang at han tilrettelegges for norske lesere på denne måten. Dermed får et bredt publikum også sjansen til å stifte bekjentskap med dette udødelige verket, der Dante beskriver sin reise gjennom de tre dødsrikene helvete, skjærsilden og paradiset.

På sin vei gjennom helvete, som altså heter «Inferno» på italiensk, møter Dante personer som har havnet der etter døden som straff for ting de gjorde i livet. Disse er plassert i forskjellige sirkler i helvete som samsvarer med syndene de begikk i livet. Dante får høre deres historier, som gjør dypt inntrykk på ham.

Siden Dante levde i middelalderen, skjer fortellingen innenfor en kristen ramme, men som Kristin Flood selv poengterte i NRK Radio sist onsdag, kan man også tenke på helvete som en tilstand i livet. Det Dante opplever og lærer på sin ferd, kan dermed også tjene til selvransakelse og egen utvikling.

Og slik Dante orker å gjennomføre veien gjennom helvete fordi han er ledsaget av dikteren Vergil, som han beundrer dypt og stoler fast på, kan også vi andre klare å gjennomgå store prøvelser hvis vi lar oss ledsage av medmennesker vi har aktelse for.

Dessverre lever de fleste i dag så oppjagede liv at det sjelden blir tid til å lese klassikere. Det betyr ikke bare tapte muligheter for personlig vekst, men er også et sivilisasjonsproblem. Mennesker i Vesten kjenner kort og godt ikke lenger til de tankene deres egen sivilisasjon bygger på. En litt kjedelig konsekvens av det er at man dypest sett heller ikke forstår seg selv.

Det er derfor et prisverdig formidlingsarbeid Kristin Flood gjør med denne populariseringen av Dante, som hun selv trengte et avbrudd fra det hektiske livet for å komme ordentlig i gang med.

Forfatteren har valgt å selvpublisere sin bok, som allerede er i forhåndssalg og skal lanseres i Det italienske kulturinstitutt i Oslo onsdag 19. mai klokken 18. Arrangementet blir også sendt på Facebook.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.