Else-May Norderhus. Foto: Lise Åserud / NTB.

Facebook-veggen til stortings­representant for Arbeider­partiet fra Møre og Romsdal, Else-May Norderhus, har det siste døgnet vitnet om at selv Ap-politikere får nok av id og islam på NRK, men at klager over det ikke tas nådig opp.

De siste dagenes islamofile, propaganda-aktige id-markeringer på NRK har avstedkommet mange hjertesukk fra nordmenn som anser islam mer eller mindre som et fremmedelement i Norge.

Ikke desto mindre var det overraskende at også en Ap-politiker, som til og med skal bli statsforvalter (tidligere kalt fylkesmann) i hjemfylket, syntes statskanalens dekning gikk vel mye i favør av id. Torsdag kveld postet Norderhus dette til Facebook:

NRK er blitt «helt muslimsk», lød kraftsalven fra Norderhus. Et godt, folkelig uttrykk var det, og langt på vei korrekt også. Men Ap-politikeren tenkte kanskje det ble litt for kategorisk å formulere seg på den måten, så kort tid etter kom en liten presisering:

Det kan se ut som om de er blitt muslimsk på NRK, lyder det etter at hun har tenkt seg litt om.

Noen større presisjon enn dette kan ikke være nødvendig, for Norderhus har utvilsomt dekning for at NRK ser muslimsk ut. Det er jo ikke uten grunn at mange av oss så godt som aldri ser på statskanalen, og hyllesten av islam er litt av forklaringen.

Men Norderhus hadde, kanskje uten helt å forstå det selv, brutt en veldig streng uskrevet regel for politikere på venstresiden: Du skal aldri si noe som kan tolkes negativt om islam. Og det kan det jo hvis man tilkjennegir at man blir lei av for mye islam.

Det hjelper ikke at et flertall i befolkningen er møkk lei av islam, for det er offentlighetens portvoktere som bestemmer hva man kan si. Og portvokterne gav Norderhaus nokså kontant beskjed på veggen hennes om at her hadde hun tråkket over en grense, mens korreksen var mildere i VG.

Etter noen flere redigeringsrunder endte Norderhus opp med denne versjonen fredag ettermiddag:

Det er altså angivelig ikke for mye id, det blir bare for ubalansert. Som en bønn om tilgivelse og godt vær blant sine kan dette sikkert duge.

Skjønt helt halal er Norderhus ennå ikke, for hun holder fremdeles fast ved at kristendommen er vår kulturs religion.

Det er kanskje ikke helt sant lenger, for kristendommen i Norge har vært gjennom såpass mye tilbakegang og utvanning at det ikke er stort igjen av den. Kanskje er det riktigere å si at Norge har en etterkristen kultur.

Pave emeritus Benedikt XVI skrev en gang at Europas forhold til kristendommen nå er litt som forholdet mennesker rundt et bål har til bålet etter at man har sluttet å bære ved til det. Bålet kan varme menneskene rundt det en stund til. Omtrent der er vi nå.

Uansett er det i grunnen en hyggelig overraskelse at det finnes Ap-folk som har en såpass brukbar forståelse av vår kulturs grunnlag. Det er ikke hver dag man ser venstrefolk komme i skade for å forsvare sivilisasjonen.

Gitt at dette er en oppfatning som deles av autentiske konservative, og det viktigste er å ta avstand fra konservative, for eksempel ved å kalle dem radikale, hatefulle eller hva som til enhver tid enn er den foretrukne merkelappen, er det liten grunn til å tro at særlig mange andre venstreorienterte vil si noe slikt offentlig.

Men de tenker det lell. Bare så synd at det ikke er nok til å unngå underkastelsen.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.