California har i all stillhet vedtatt en fengselsreform som vil nærmest tømme fengslene. Selv voldsdømte fanger skal få sine straffer redusert med en tredel. Fangepopulasjonen vil bli redusert med 80 prosent. Reformen er ikke publisert noe sted, selv om den trer i kraft lørdag.

California gir på kort varsel 76.000 flere innsatte mulighet til å slippe ut tidligere, blant annet for å begrense hvor mange som sitter fengslet.

Det utgjør rundt 80 prosent av alle som soner i et av delstatens fengsler.

Mer enn 63.000 innsatte som soner en voldsdom vil kvalifisere til å få sin straff kuttet med en tredel, i stedet for en femdel, ved god oppførsel. Blant dem er over 20.000 som soner livstidsstraff med mulighet for prøveløslatelse.

Endringene ble godkjent denne uken, uten at de ble offentlig kjent. De trer i kraft lørdag.

Guvernør Gavin Newsom har nok ikke ønsket offentlighet rundt en reform som mest minner om den svenske filmen «slipp fangene fri det er vår».

Nyhetsbyrået AP påpeker at endringene ikke er offentliggjort noe sted, og at delstatsmyndighetene gir opplysningene etter spørsmål om det.

Newsom har et opprop gående mot seg. Hvis halvannen million underskriver blir det avstemning om ny guvernør. Det kalles en recall. Oppropet har hatt vind i seilene. En reform som tømmer fengslene vil neppe hjelpe på populariteten.

Men det er den kriminalitetspolitikken liberale California har lagt seg på. George Soros har kastet sine øyne på delstatens påtaleansvarlig og har sørget for å få valgt ekstreme reformatorer som ikke tror på straff og helst vil avskaffe politiet. En av de verste er George Gascon i Los Angeles. Selv de verste forbrytere blir sluppet fri. Det ser ut til å være denne politikken som har slått gjennom i kriminalomsorgen.

California er i ferd med å bli totalt forandret. Fattige latinos flytter inn og hvit middelklasse flytter ut. Selv liberalerne flytter til mer stabile, republikanske stater. De sosiale forskjellene blir derfor store: Det er rike og fattige tilbake. De sosiale tjenestene blir stadig dårligere og skattene vokser.

Å slippe fangene løs når kriminaliteten eksploderer er som å helle bensin på bålet og det er de fattige som rammes hardest.

California kan bli dårlig reklame for Demokratene ved valget i 2022.

 


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.