– Løslatelsen av Makaveli Lindén viser en naivitet i det svenske systemet som fikk fatale konsekvenser, sier tidligere justisminister Per-Willy Amundsen. 

Makaveli Lindén ble løslatt fra svensk fengsel etter kun å ha sonet to tredeler av dommen – til tross for mange disiplinærbrudd og trusler, også mot vakter, da han satt fengslet.

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen er opprørt over at Lindén skal ha begått Majorstuen-drapet på et tidspunkt da han skulle ha sittet fengslet i Sverige for væpnet ran.

Amundsen går til frontalangrep mot det svenske rettssystemet.

– Dette viser en total naivitet og manglende evne til å stille folk til ansvar, sier Amundsen til TV 2.

– Beskjeden til Sverige er at de bør reversere politikken de fører. Den er farlig og undergraver svenske borgeres sikkerhet. I dette tilfellet rammet det også en norsk familie. Som øverste ansvarlige leder bør derfor Stefan Löfven beklage tragedien overfor familien, lokalsamfunnet og Norge, sier Amundsen.

Lindén sonet en dom for et væpnet ran han begikk i august 2017. 10. august ble han løslatt. Kort tid etter dro han til Oslo, der politiet mener  at han brøt seg i en leilighet på Majorstuen og drepte Heikki Bjørklund Paltto.

I fengselet var Lindén en svært vanskelig fange med mange disiplinærbrudd og trusler. Han skal ha truet ansatte ved flere anledninger.

Likevel slapp han fri etter å ha sonet to tredeler av straffen. Hadde han sonet hele straffen ville han fremdeles sittet i fengsel.

Per-Willy Amundsen reagerer kraftig på at Lindén var på frifot.

– Det er helt åpenbart dårlig vurderingsevne å sette en sånn person fri, sier Amundsen.

Saken tegner et gjenkjennelig bilde av vårt naboland når det gjelder naivitet og manglende handlekraft, sier den tidligere justisministeren.

Fungerende direktør Gøran Nilsson i Ila fengsel støtter Amundsen. På generelt grunnlag sier han at innsatte som begår flere disiplinærbrudd i norske fengsler, mister muligheten for prøveløslatelse.

Kriminalvården, den svenske kriminalomsorgen, vurderte risikoen for nye lovbrudd som «middels høy» før prøveløslatelsen av Lindén.