Inngangspartiet OsloMet. 2020. Foto Document.

Ved eksamen i såkalt atferdsvitenskap ble 33 av 55 studenter ved OsloMet mistenkt for fusk. Studiet utdanner i stor grad til jobber innen NAV, skole og helsevesen.

OsloMet er et relativt nyopprettet universitet i hovedstaden (det het tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus).

Her er det et ekstra bredt utvalg av «mykere» fag, blant annet knyttet til helse og omsorg. I tillegg satses det på det man kan karakterisere som nyere akademiske fagområder med politisk tidsriktig vinkling, knyttet til klima, mangfold, integrering osv.

Document har tidligere omtalt studiestedet og enkelte av tilbudene der:

Der kan man fordype seg i fag som billedterapi, aksjonsstudier, flerkulturell fagkompetanse, coaching, migrasjons- og integrasjonsforvaltning, utviklingsstudier, flerkulturelt helsearbeid og selvsagt kunnskap om ekstremisme og radikalisering.

Her tilbys det til og med studier innen «hvithet»:

Det er uvisst hvorvidt «det revolusjonerende nye forskningsfeltet som heter kritiske hvithetsstudier», kommer inn under sistnevnte kategori, men når man leser hva den statsstøttede førsteamanuensisen Sandra Fylkesnes klarer å sette på trykk, er tanken om radikalisert rasisme snublende nær.

Nå er OsloMet i søkelyset i forbindelse med et annet studium og en nylig avholdt eksamen på studiet atferdsvitenskap.

VG omtaler saken, og beretter følgende om dette studiet:

De som tar master i atferdsvitenskap, blir ofte ansatt i NAV, skole og helsevesen etterpå.

Nå fortelles det om hvordan det gikk etter skriftlig hjemmeeksamen i februar i år:

En måned senere fikk eksamenskullet på 55 melding fra OsloMet om at karakterene (sensuren) var utsatt, fordi over 30 av dem var mistenkt for fusk, skriver VG.

Prorektor ved OsloMet, Nina Waaler, sier til VG at det her dreier seg om selvplagiering. En god del av sakene denne gangen ble etter hvert henlagt, mens andre resulterte i reaksjoner mot studenter:

– Etter at melding om fusk ble sendt de aktuelle studentene, avholdt fakultetet et møte med de studenttillitsvalgte for det aktuelle kullet. De tillitsvalgtes tilbakemeldinger ble vektlagt, og reaksjonen ble en skriftlig advarsel for 13 av kandidatene. Andre mulige reaksjoner er for eksempel nedsatt karakter eller annullering av eksamen, sier Waaler.

Hun forteller til VG at så omfattende fusk ikke forekommer ofte, men at det ikke er første gang:

– Dette er ikke vanlig, men vi har tidligere hatt enkelte tilfeller der det har vært flere mistanker om fusk knyttet til samme emne.

Fra studentenes side reageres det på beskyldninger om fusk. Hovedtillitsvalgt for førsteårskullet på masterstudiet i atferdsvitenskap, Simran Kaur (22), sier til VG at dette er «veldig urettferdig». Hun forklarer det blant annet slik:

– Vi mener at det ble gitt muntlig informasjon fra OsloMet som var egnet til å misforstå, blant annet reglene for kreditering av eget arbeid. Poenget er at minst en av eksamensoppgavene var svært lik en tidligere innlevering vi har hatt. Mange brukte dette i besvarelsen, med varierende bruk av kilde.

Kaur legger til:

– Vi oppfattet at det ble sagt til oss at dette var en eksamen der vi ikke skulle fokusere på kilder, men fokusere på forståelse av emnet.

Document har også skrevet om OsloMet i forbindelse med en annen sak , der rektor uttrykker hva slags vitenskapelige medarbeidere han ønsker seg mer av:

Rektor Curt Rice ved OsloMet beklager at det ikke er flere vitenskapelige ansatte ved institusjonen som går med hijab.

Bøker du bør lese: 

Kjøp Asle Tojes siste bok her! 

Kjøp Halvor Foslis bok her!


,

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.