Steinar Holden, professor ved Økonomisk institutt, UiO, får det til å høres innlysende ut at vaksinemangel bør bety at «utsatte områder» får enda mer. Men det er i virkeligheten det motsatte av sosialdemokratiske verdier. Man belønner negativ atferd. Dermed viser man at utlendinger har en privilegert status, foran innfødte. Slik kan man ende opp når man ikke fører en åpen debatt. Foto: Berit Roald / NTB

Fordi den offentlige debatten er politisk styrt er det åpenbare konsekvenser av det som sies som ikke blir luftet. To forslag kan til sammen putte nordmenn nederst på vaksinestigen og mennesker med utenlandsk bakgrunn først.

Virke har foreslått innføring av vaksinepass. De tenker først og fremst på utenlandske ansatte.

– Lettelser til den delen av befolkningen som har mottatt vaksinen, vil kunne bidra til en gradvis og balansert gjenåpning av samfunnet, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

– For å få gjenopptatt reisevirksomheten inn og ut av landet, vil arbeidet med vaksinasjonspass være avgjørende, og her ber vi om at norske myndigheter arbeider tett med Europa, sier han. (…)

I et faglig råd til regjeringen fra februar skrev riktignok FHI at de ønsker et digitalt vaksinasjonskort, ikke et fullverdig pass. En viktig grunn er at man da slipper å opprette et register for vaksinasjonsbevis i første omgang.. (NTB)

Det er en rekke forhold ved vaksinepass som ikke blir nevnt. Man snakker om det som om det var et vanlig pass, bare med en tilleggsopplysning: Vedkommende er vaksinert. Men passet er noe langt mer. Den deler befolkningen i to og det er den uvaksinerte som risikerer store vansker. For den ene del av befolkningen vil livet gå videre, den andre kan bli henvist til hjemmet på ubestemt tid. Vi aner ikke hvor lenge restriksjonene vil vare eller hvor mange de vil bli. Det vil være lett å ha noen å skylde på. -Det er de uvaksinerte som sprer smitten!

Et annet forslag kom fra professor Steinar Holden i morgensendingen. Holden har allerede ledet et korona-utvalg. Utvalget gikk inn for skjevfordeling av vaksinen. Nå sier Holden at svaret på vaksinemangel/forsinkelse kan bli enda sterkere skjevfordeling.

I stedet for at den delen av Oslo og Viken hvor smittetallene er høyest underlegges lokale restriksjoner og at resten av landet får åpne, slik Preben Aavitsland har foreslått, kan det motsatte skje: Groruddalen og Søndre Nordstrand blir vaksinert og kan reise «hjem» til Pakistan og Somalia, mens «dumme» nordmenn pent må være hjemme. Det vil være en ekstrem belønning av negativ oppførsel, som Moldes ordfører bemerket.

Den politiske eliten ønsker ikke å snakke om det alle ser og opererer derfor i et mørke. Men folk forstår umiddelbart konsekvensene: Hvis det blir mer vaksine til Holmlia, kan det bli lengre til Montebello kan besøke Spania. De mangler vaksinepass.

Dette er anti-sosialdemokratisk politikk hvor man ble belønnet hvis man gjorde sin plikt. Man har i virkeligheten opphevet den moralske forpliktelsen som ligger til grunn for velferdssamfunnet.

All tillit er borte. Det var den som fikk systemet til å tikke.

Det er rikdommen som har ødelagt eliten. Da systemet ble bygget var man avhengig av at folk samvittighetsfullt betalte sin skatt. Nå er det ubegrenset med oljepenger. Politikerne var ikke lenger avhengig av folket.

Blir underbalansen på budsjettet for stor kan man kreve skatteøkninger av de som arbeider. Dugnad betyr at du betaler for at andre kan reise.

Overlege Preben Aavitsland er den som offentlig har turt å sette ord på den virkelige skjevfordelingen i smitte, som tilsier at landet kan bli åpnet i ulikt tempo. Men det er politisk antagelig for Raymond og Erna. Oslo er blitt det nye Norges utstillingsvindu. De snur derfor på flisa: Groruddalen må få mer vaksine enn andre hvis det blir underskudd. De forsvarer det medisinsk med høy smitte, men vil ikke innse konsekvensene for andre.

Med vaksinepass vil urettferdigheten bli satt i system.

 

 


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.