Fra Rosengård i Malmø. Foto: Steen Raaschou.

675.000 innvandrere i arbeidsfør alder i Sverige er ikke selv­forsørgende, og lever helt eller delvis av offentlige ytelser. Det betyr at halvparten av innvandrerne i den svenske arbeids­styrken er trygdet.

Opplysningene er skaffet til veie på oppdrag fra Moderaterna av den svenske Riksdagens offisielle utrednings­tjeneste, og er offentlig­gjort i en rapport fra partiets integrerings­kommisjon som er omtalt av Fria Tider.

«År 2019 var cirka 675.000, eller 50 procent, av invandrarna i arbetsför ålder inte själv­försörjande», konstaterar partiet i rapporten.

Själv­försörjning har definierats som en inkomst före skatt på 186.000 kronor per år eller cirka 12.500 kronor efter skatt per månad. Även meningslösa subventionerade jobb räknas som själv­försörjning.

I forordet til rapporten fremhever Moderaterna behovet for at innvandreres grad av selvforsørgelse må økes kraftig.

«Siffran kommer naturligtvis aldrig att bli noll, men politiken måste entydigt inriktas på att kraftigt öka antalet själv­försörjande invandrare», skriver Moderaterna i rapporten.

Rapporten etterlater ikke tvil om at manglende selv­forsørgelse fremfor alt gjelder ikke-vestlige innvandrere i Sverige:

Att döma av rapporten är dock vissa invandrar­grupper, närmare bestämt de från tredje världen, i princip omöjliga att integrera på arbets­marknaden. Den genom­snittlige somaliern tjänar exempelvis 100 kronor i månaden efter skatt på arbete under de första fyra åren i landet, och resten kommer från bidrag.

Moderaterna har den senere tiden sendt en rekke signaler som peker i retning av en skjerpet innvandrings­politikk, som har vært noe av et tabu i Sverige.

Fria Tider bemerker ikke desto mindre at debatten i Sverige befinner seg på et helt annet plan enn i Danmark, hvor integrerings­minister Mattias Tesfaye (S) har begynt å lufte tanker om retur til opphavslandet av innvandrere etter lang tid fortsetter å leve på sosialytelser.

 

Kjøp «Klanen» her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.