Nylig ankomne nnvandrere fra Somalia til Sverige lever nesten utelukkende av statlige bidrag. Her fra feiring av Somalias nasjonaldag i Oslo. Illustrasjonsfoto: Morten Holm / NTB

Moderaterna ba Riksdagens utredningstjänst (RUT) undersøke hvordan somaliere blir integrert i Sverige. Resultatet er nedslående: Kun en av 125 somaliere som har innvandret til Sverige i perioden 2015-19 forsørget seg selv gjennom arbeid.

Ifølge rapporten er medianinntekten til denne gruppen somaliere kun 100 SEK per måned. Resten av levekostnadene er dekket av ulike typer bidrag.

Moderaterna har definierat självförsörjande som att ha en inkomst från arbete på 12.500 kronor i månaden netto. Det innebär att högst en av 125 undersökta somalier försörjde sig själv genom arbete.

Det är inte bara somalier som regelmässigt lever på bidrag istället för att arbeta, utan även bland araberna försörjer sig en klar majoritet på bidrag. Motsvarande medianinkomst för personer från Syrien var exempelvis strax under 4.000 kronor per månad under samma period. Resten av inkomsterna bestod av bidrag.

Da den såkalte migrasjonskrisen oppsto som følge av borgerkrigen i Syria ble det hevdet at syrere var et høyt utdannet folk som ville bidra til en forbedring av mottakerlandenes økonomi. Men virkeligheten viser seg annerledes.

Moderaternas integrasjonskommisjon foreslår nå å returnere illegale arabere og somaliere for å redusere bidragsbyrden. Problemet er at de migrantene det viser seg vanskeligst å integrere gjerne kommer fra land som nekter å ta imot sine egne borgere hvis de ikke returnerer frivillig.

«Sverige bör ställa krav på ursprungsländer som tar emot svenskt bistånd att samarbeta vid återtagande av sina medborgare. Det kan till exempel handla om länder såsom Irak, Iran och Somalia», skriver partiets integrationskommission i sin rapport och fortsätter:

«Konsekvensen att vägra ta emot sin medborgare som nekats rätt att vistas i Sverige bör vara att hela eller delar av biståndet dras in».

Et annet problem er at mange av somalierne allerede har blitt tildelt svensk statsborgerskap, og dermed ikke kan utvises med nåværende lovgivning.

Fria Tider


Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.