Kvinne med hijab, muslimsk hodeplagg. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Multikultur er løsningen på æresvold, skriver det svenske Miljöpartiet i kronikken Så kan vi få stopp på hedersvåldet i Sverige. Det er multikulturen som best kan løse opp de «patriarkalske og heteronormative» normer og strukturer som forårsaker æresvolden, hevder MP-representantene, uten å nevne hvor årsaken til normene kommer fra.

Kronikken er signert av tre tungvektere fra det svenske miljøpartiet; Helena Hellström Gefwert (Miljöpartiets jämställdhets- och mångdaldskommitté) , Annika Hirvonen (jämställdhetspolitisk talesperso) og Leila Ali Elmi (integrationspolitisk talesperson).

Innledningsvis forsøker kronikkforfatterne å legge en kontekst til grunn:

«För de allra flesta är det i dag självklart att själv bestämma vem man ska dela sitt liv med och över sin egen sexualitet. Så har det inte alltid varit. Under många generationer har feminister och människorättskämpar arbetat för att steg för steg göra livet i Sverige friare för alla.

Men även i dag hindrar hederskultur hundratusentals ungdomar och vuxna från att själva välja hur de vill leva sina liv. De begränsas av patriarkala och heteronormativa normer och strukturer. De kanske lever dubbelliv och utsätts systematiskt för våld eller hot om våld. I extrema fall kan förtrycket leda till mord.»

Allerede her møter forfatterne seg selv i døren. Det frie Sverige trues av æreskultur, av patriarkalske og heteronormative normer og strukturer, men de unnlater å snakke om hvem det gjelder. Det er ikke svenske, unge feminister og menneskerettighetsforkjempere som har reversert det frie svenske samfunnet, det er den importerte, kvinnediskriminerende æreskulturen.

Den praktiske planen for å slå ned på æreskulturen og volden den bringer med seg er å satse på forskning, prioritere arbeidsmarkedstiltak rettet mot kvinner i «sårbare områder», forby «jomfrukontroller» og bevis for jomfrudom, og forbedre sosialtjenestens verktøy.

Mon tro om svensker har for vane å utføre «jomfrukontroller» av sine potensielle partnere?

Det er ikke så mye som skal til for å forstå at dette handler om islamsk kultur, hvor æresvold er en kjensgjerning. Likevel konkluderer artikkelforfatterne, fremdeles uten å ha nevnt hvem som er årsak og hvem som primært blir rammet av æresvold, at multikultur er løsningen på problemet.

«I ett samhälle som är homogent när det gäller könsuppfattningar och religiöst grundade föreställningar går förändring långsamt. Men i ett mångkulturellt samhälle finns olika synsätt och möjligheten till snabb förändring är större.»

I et flerkulturelt samfunn vil endringene gå raskere, er konklusjonen. Det til tross for at Sverige var et fritt land lenge før multikultur var et faktum. At multikulturen er årsaken til at Sverige nå har problemer med æresvold, ser ikke ut til å bekymre artikkelforfatterne overhodet. De avslutter heller med å påstå at Svergie har gode forutsetninger for å plassere æreskulturen og den tilhørende volden inn i historiebøkene.

Kjøp Ruud Koopmans bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂