Svenske Rädda Barnen sensurerer deler av sin egen rapport om æresrelatert vold. På oppdrag fra Rädda Barnen utarbeidet Malmöforskeren Pernilla Ouis rapporten som oppdragsgiveren nå sensurerer fordi Ouis konklusjoner og ordvalg ansees å kunne «polarisere og føre til en vi- og dem holdning».

Ouis rapport tar for seg æresrelatert vold, barneekteskap og seksuell utnyttelse av jenter i Palestina, Libanon og Yemen. Rädda Barnen har imidlertid strøket samtlige kulturelle forklaringer på æresbegrep og æresvold i rapporten.

Som hon ser det blir rapporten svår att använda i sin nuvarande form, utan kulturella förklaringar.

– Om man inte skriver om hederskulturen går det inte att förstå våldshandlingarna, de blir tagna ur sitt sammanhang.

Ett exempel som strukits, enligt ett mejl från Rädda Barnen till Pernilla Ouis som Sydsvenskan tagit del av:

«Männens åsikter, perspektiv och erfarenheter är viktiga eftersom vi har att göra med genusbaserat våld i patriarkala samhällen.»

Rädda Barnen vil ikke kalle de tre landene for patriarkalske samfunn.

– Då måste vi ha fakta och statistik på att så är fallet. I så fall är alla samhällen patriarkala. Sverige är ett patriarkalt samhälle, säger Sanna Johnson på Rädda Barnens Beirutkontor, som är rädd för att formuleringarna ska försvåra samarbetet med lokala organisationer och det omgivande samhället.

Men rapporten handlar inte om Sverige utan om just de här tre länderna?

– Det är fel att säga att det gäller bara i Mellanöstern.

Har Pernilla Ouis gjort det?

– Hon skrev att det här var ett problem bara i Mellanöstern och bara bland muslimer.

Forskeren er opprørt over Rädda Barnens påstander:

– Det är helt enkelt inte sant. Och jag hade inte i uppgift att jämföra olika kulturer, säger hon.

– Ett patriarkalt samhälle är inget man bevisar med enkäter, utan man gör en kulturanalys. Om man tycker det är känsligt kan man inte komma långt när det handlar om jämställdhet och sexualitet.

I høst henvendte Pernilla Ouis seg til styret og det etiske rådet i svenske Rädda Barnen for å blant annet få klargjort hvorvidt sensuren av hennes materiale er i tråd med Rädda Barnens verdigrunnlag. I svaret står det at Rädda Barnen skal «kritisera det enskilda övergreppet och inte den omgivande kulturen eller religionen».

Sydsvenskan: Rädda Barnen censurerar rapport om våld