EU bekymrer seg over matforsyningen. Her en skurtresker i arbeid på en gård i Sørum. Foto: Foto: Vidar Ruud / NTB

En av de første konsekvensene av korona, var at Norges manglende beredskap ble åpenbar. Nå frykter EU at hele unionen står i fare for å mangle mat nok til befolkningen under en fremtidig krise.

I mars 2020 skrev jeg en sak om Norges manglende beredskap som fikk stor oppmerksomhet. Også Sverige opplevde det samme: Våre land var ikke rustet til å møte en krise.

Den elendige beredskapen ble slående når man sammenlignet den med situasjonen i Finland, et land med en velfungerende velferdsstat som bruker nesten tre ganger så lite per innbygger.

Finland har lager av nødvendige varer for flere måneder. Det er en helt annen situasjon enn her i Norge.

Medisiner for ti måneders forbruk, et kornlager som vil vare et halvår, olje som vil dekke behovet opptil fem måneder og reservedeler for utstyr knytta til jordbruket. Finland har brukt store ressurser på å bygge opp beredskapslagrene. Men situasjonen er annerledes i nabolandene.

Forskere ved svenske Totalförsvarets forskningsinstitut har vurdert den svenske beredskapen og sammenlignet med nabolandene.

«I rapporten Beredskapslagring – en kunskapsöversikt om beredskapslagring som ett verktyg för ökad försörjningsberedskap i Sverige kommer det blant annet fram at landet ikke har noen beredskapslagring for mat», skriver Nationen.

Også Senterpartiets leder er bekymret for vår matberedskap.

– Vi ser nå at det er noen store mateksporterende land som begynner å innføre eksportrestriksjoner. Andre land begynner å hamstre. Det skjer så mye rundt oss nå, sier senterpartilederen.

EU er bekymret

Nå skal EU utarbeide en beredskapsplan for matforsyning, med navnet Farm to Fork. Selvsagt må ord som klima og bærekraftig inn i de globale, grønne planene.

A sustainable food system must ensure sufficient and varied supply of safe, nutritious,
affordable and sustainable food to people at all times, not least in times of crisis.

Climate change and biodiversity loss
constitute imminent and lasting threats to food security and livelihoods.

EU will pursue the development of Green Alliances on
sustainable food systems with all its partners in bilateral, regional and multilateral fora. This
will include cooperation with Africa, neighbours and other partners and will have regard to
distinct challenges in different parts of the world

Landbruk.no skriver om planene:

Myndighetene i Brussel og medlemslandene vil koble gjenreisingen etter koronasjokket til en grønn omstilling der klima- og miljøproblemene settes i fokus.

Det pågående arbeidet med «European Green Deal» pågår derfor for fullt. Europakommisjonen lanserte nylig Farm to Fork som er den nye strategien for bærekraftige mat-systemer i Europa.

Polske Janusz Wojciechowski er EU-kommisjonens landbrukssjef. Han advarer mot at EU i fremtiden ikke kan regne med å ha tilgang til importert mat.

– Den store krisen vi nå står oppe i har fått politikerne i EU til å legge mer vekt på matsikkerhet og beredskap, og dette preger også i stor grad strategien, kommenterer fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke Arne Ivar Sletnes.

Norsk Landbrukssamvirke har i mange år etterlyst en grundig risikoanalyse for norsk matforsyning.

– I slike analyser kan vi ikke ta internasjonale forsyningslinjer for gitt. Denne konklusjonen har Europakommisjonen kommet til, og det er på tide at regjeringen her hjemme gjør det samme, avslutter Sletnes.

Et spørsmål som ikke stilles er om det er en god idé å importere millioner av kostbare migranter til et kontinent som frykter at evnen til å forsyne befolkningen med nok mat kan komme under press, mens vi samtidig skal stå ansvarlige for å sørge for hele verdens matforsyning.Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.