Norges statsminister Erna Solberg står ved siden av Bill Gates under giverkonferansen for Gavi i Berlin, tirsdag 27. januar 2015. Gavi er den globale vaksinealliansen som samler offentlig og privat sektor med mål om å skape tilgang til nye vaksiner for barn som lever i verdens fattigste land. Foto: Markus Schreiber AP / NTB

Dr. Astrid Stückelberger er en norskfødt lege og professor i medisin, bosatt i Sveits, som taler der andre ikke tør annet enn å tie. I et intervju i slutten av februar kom hun med oppsiktsvekkende opplysninger om verdens nest rikeste mann, Bill Gates, og hans innflytelse i Verdens helseorganisasjon (WHO).

Intervjuet fant sted i regi av Stiftung Corona Ausschuss, en uavhengig, tysk komité som tar for seg medisinske og etiske spørsmål relatert til covid-19. Komiteen ledes av den tyske advokaten Dr. Reiner Fuellmich, som er ett av fire medlemmer i den tyske koronakommisjonen.

I intervjuet forteller hun om hvordan Bill Gates presset eller overtalte Verdens helseorganisasjon (WHO) til å la ham få sete i organisasjonens eksekutivkomité.

Saken er også omtalt på nettstedet Conservative Woman:

She reveals that Bill Gates lobbied member states of the WHO to accept him on its executive board with the equivalent status of a member state.

Hun avslører at Bill Gates ved hjelp av lobbyvirksomhet fikk medlemsland i WHO til å akseptere ham i styret med tilsvarende status som et medlemsland.

Even though this was not officially voted through, Gates has been able to operate unofficially in this capacity, a situation unprecedented in the history of nation-states. He has even been able to sign contracts, enabling him to be viewed in effect as a one-man state, even coining the term ‘BillGates-istan’.

Selv om dette ikke ble offisielt stemt igjennom, har Gates vært i stand til å operere uoffisielt i denne egenskapen, en situasjon uten sidestykke i nasjonalstatenes historie. Han har til og med vært i stand til å undertegne kontrakter, slik at han i virkeligheten kan sees på som en enmannsstat, og har til og med vært opphav til begrepet ‘BillGates-istan’.

Videoen kan dere se her:

Vi har forsøkt å komme i kontakt med dr. Astrid Stückelberger, men foreløpig uten hell. Uansett vil vi gå dypere inn i denne materien de neste dagene. Et utdrag av videoen vises i kveldens Dagsorden: Det digitale Gulag

Vaksiner med bismak – Erna forplikter Norge med nye 13 mrd kroner

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.