USAs president Donald Trump blir 1.6.20 eskortert av Secret Service mens han går forbi en bygning tagget ned med graffiti av demonstranter i Lafayette Park, vis-à-vis Det hvite hus. Trump er her på vei tilbake til Det hvite hus fra St. John’s Church under protestene som raste over hele USA i kjølvannet av George Floyds død mens han var i politiets varetekt i Minneapolis. Foto: Tom Brenner /Reuters / NTB

Situasjonen i USA er nå slik at det er grunn til å spørre om USA er på vei mot diktaturet. Det er skremmende mange historiske eksempler som peker i en slik retning.

Nero. Roma brenner: De kristne får skylden for bybrannen, og all motstand mot Nero stoppes. For å avlede pyromani-anklagen mot seg selv, forordnet Nero etterforskning etter de såkalt skyldige bak bybrannen. Syndebukken ble snart hevdet å være en «hemmelig sekt» som ble kalt de kristne. Dette førte til en rekke grusomme hevnaksjoner mot kristne i Roma.

Stalin. Mordet på Kirov i 1934 utløste total utrenskning i det kommunistiske parti, som gjennom Moskvaprosessene tok livet av alle Stalins mulige konkurrenter. Kritikere av Stalin og Sovjetunionen mente at det var Stalin som sto bak, fordi Kirov representerte en trussel mot makten hans. Denne teorien er også blitt støttet av Khrusjtsjov og Gorbatsjov.

Hitler. Riksdagsbrannen i 1933 førte til at all motstand mot Hitler i nazipartiet ble likvidert. De grunnleggende borgerrettighetene som var garantert av Weimarrepublikkens forfatning ble dermed satt ut av kraft, slik at veien ble klar for forfølgelse og arrestasjon av nazipartiets motstandere.

Kuppet mot Erdogan i 2016 som resulterte i total utrenskning i det militære og knuste all motstand.

– Jeg er helt sikker på at hele kuppforsøket var et «falskt flagg» – en aksjon som egentlig var noe annet enn den utga seg som. Erdogans mest betrodde menn i etterretningstjenesten og militæret visste på forhånd hva som skulle skje sier en av landets mest profilerte journalister, Abdullah Bozkurt. (VG 2.feb 2019)

Kan disse hendelsene sammenlignes med utviklingen i USA?

– Nei, han er gal, vil kanskje de fleste si. Demokratiet er altfor grunnfestet. Men likevel, andre land var også kulturnasjoner med politisk struktur og en stabil maktfordeling før det gikk galt.

Faresignalene

Etter 2016, da Trump ble valgt, har den toneangivende samlede presse ført en massiv og ensrettet kritikk mot presidenten som savner sidestykke i USAs historie. Det var som om opposisjonen til presidenten bare ventet på en situasjon som skulle sette opprøret i gang. På samme måte som de historiske eksemplene ovenfor.

Mordet på den narkomane forbryteren Floyd ble det utløsende.

Ledere for BLM og Antifa har stått frem og sagt at de har arbeidet med marxistiske studiegrupper i årevis. (Note 1)

Borgerkrig-lignende tilstander hersket i alle storbyer i USA i minst seks måneder, der millionverdier av privat eiendom ble ødelagt og titalls mennesker ble drept, mens demokratiske ledere åpent sympatiserte med pøbelen.

Det hvite hus ble angrepet av voldelige demonstranter i juni 2020 der Trump måtte søke tilflukt i en bunker. Et tilbygg til St. Joseph-kirken vis-à-vis Det hvite hus, som har vært brukt av alle presidenter siden 1816, ble brent ned. Det var nylig restaurert. Presidenten var i fare.

Autonomous sone i Seattle og angrepene på føderale bygninger i Portland var mye verre enn det som skjedde på Capitol. (Note 2)

Er det ikke rart at ingen skrek opp om angrep på demokratiet av den grunn?

Titusenvis av vitner og klare indisier om massivt valgfusk blir holdt nede av en ensrettet presse med alle midler, og neglisjert av demokratiske politikere og rettsapparatet.

Time Magazine (Note 3) har nå kommet med en detaljert beskrivelse av den enormt omfattende innsatsen som eliten har organisert for å kontrollere valget. Kontroll av informasjonsflyt, samarbeid med ekstreme venstrekrefter etc.

Det oppsiktsvekkende er at de føler seg så trygge at de offentliggjør denne undergravingen og manipulasjonen av en normal valgprosess.

I tillegg kommer de mange, mange indisier for at både det datastyrte tellesystemet og post-stemmer ble konstruert og planlagt nettopp for å kunne manipulere valg.

Dette er kontroversielt, men det er ikke så rart at folk tror på dette når det er så mange andre eksempler på at Trump-haterne ikke har hatt noen grenser for hva de vil gjøre for å bli kvitt ham.

Tusenvis av eksempler på at valg-kontrollører ble hindret og titusenvis av stemmer kjørt over statsgrensene ulovlig. I vippestatene, der Trump ledet stort, men Biden fikk enormt med stemmer på morgentimene, ble det avgitt langt flere stemmer enn det var stemmeberettigede. Statistisk og matematisk umulige utslag.

Nok om det. De som i de siste månedene har fulgt med på alternative nyhetskanaler fra USA, har sett en helt tydelig trend:

Den borgerkrig-lignende terroren har ensidig kommet fra venstresiden, mens tilhengerne av Trump har ført fredelige demonstrasjoner med sang, dans i gatene, flagg og begeistring. Aldri har så mange mennesker møtt opp, og aldri før i Amerikas historie har så mange velgere stemt på en sittende president.

Likevel skjer det som skjedde den 6. januar?

Selv på norsk tv sendes det nå filmer som viste at visepresident Pense så vidt unngikk å bli tatt av mobben? Angrepet klarte også å forhindre debatten der republikanske senatorer som Cruz skulle føre bevis for valgfusk. Var det ikke Trumps tilhengere som angrep likevel? (Note 4)

Dette blir selvsagt dementert av andre kilder, så en må bare bestemme seg for hva som er mest troverdig.

Polariseringen av amerikansk politikk er blitt så sterk at såkalt fact checking ikke har noen verdi lenger.

Bevis og filmer blir systematisk fjernet fra Google, Facebook, YouTube, Twitter etc., og presset på domstolene er enormt.

Hunter Bidens laptop, som beviser korrupsjon, var i FBIs varetekt i et år uten at noe skjedde, og ingen i MSM ville informere om dette 14 dager før valget.

Som det innrømmes i artikkelen fra Time Magazine: Planene for landsomfattende terror var lagt for det tilfellet at Trump likevel skulle vinne.

Neste fase

Utrenskningen. Med full kontroll av Demokratene både over Presidentmakten, Huset og Senatet, får stadig flere og flere, i et forrykende tempo, sine liv og karrierer, jobber og inntekter ødelagt. USAs nest største bank, Bank of America (Note 5), har frigitt alle personlige informasjoner til FBI over hvor hver enkelt kunde har vært den 6. januar, alle kort-transaksjoner og alle reiser de har vært på. Dette for å kartlegge Trump-sympatisører. Mange har mistet arbeidet bare fordi de var til stede der Trump holdt sin tale.

Ansatte i forsvaret blir nå systematisk intervjuet for å avdekke Trump-sympatier, og deres videre karriere blir ødelagt. (Note 6)

20 000 soldater fra National Guard har formet en jernring rundt hovedstaden, selv om det ikke er antydning til noen folkemasser lenger.

Trump ble kritisert for å bringe inn «storm troopers» da han bare spurte de forskjellige statene der terroren var som størst om de ønsket assistanse.

Det finnes ingen annen rasjonell forklaring på denne maktdemonstrasjonen enn nettopp dét.

En maktdemonstrasjon overfor alle som ikke er tilhengere av Biden, at: Pass dere! Vi har all makt!

Selv om mange av påstandene fra Trump-supportere selvsagt møter motstand, og alt ikke kan bevises, så vil jeg spørre om de ikke danner et mønster som gir et inntrykk av at her er alle virkemidler tatt i bruk for å stoppe Trump.

Jeg har forståelse for at mange er uenige i det jeg sier, og kan finne kilder som påstår det motsatte. Vi har alle en tendens til å lete etter bekreftelse.

Jeg tror ikke jeg kan få noen til å skifte mening, men kanskje kan jeg så en liten tvil.

Noen ganger kan det være nyttig å spørre hvilken part som hadde fordel av det som skjedde, og hvilken part som tapte. Også i de historiske eksemplene ovenfor. Det kan kanskje gi en anelse om hvem som satte det i gang?

Noen vil kanskje være enige i at propagandaen mot Trump og hatet mot ham har vært ganske massivt. Jeg kan forstå at mange ikke har kunnet fordra hans stil og personlighet, men det var ikke på grunn av sjarm han ble valgt.

Et lykkelig folk ville aldri ha valgt Trump, men en velgermasse som har mistet troen på den amerikanske drømmen og at de også skal få være med i utviklingen og ikke bare bli ofre for globaliseringen, har gjort det.

Den salvede politiske eliten blir ikke rammet av globaliseringen. «Big tech» og bedriftseierne har bare fordeler av billig utenlandsk arbeidskraft, de med sikker jobb i det offentlige nyter godt av massiv billig kinesisk import.

Dette har skapt et fellesskap med de samme interesser, som har knust Trump.

Taperen er den jevne amerikanske arbeider.

Det var han Trump representerte.

Dag Myhre, Oslo

Note 1: 

Note 2:

Note 3:

Note 4:

Note 5:

  1. Daily Mail: Bank of America snooped through hundreds of innocent people’s accounts looking for Capitol rioters

Note 6: 

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.