Foto: Google Maps.

Et prosjekt som Seljord kommune har startet for å holde på innbyggerne, tar sikte på å få barnefamilier til å bli boende der ved at kommunen kjøper et hus til dem som de med tiden kan overta, opplyser NRK Vestfold og Telemark.

For å sikre at barnefamiliar blir buande i Seljord, har kommunen starta prosjektet «Frå leige til eige».

Kommunen kjøper eit hus til ein barnefamilie, og leiger ut bustaden til familien. På sikt skal familien ta over lånet og bli eigarar av huset. Alle barnefamiliar med vanskeleg økonomi kan søke.

I første omgang kjøper kommunen to hus.

Det ene huset er gått til en trebarnsfamilie fra Syria, skriver NRKs distriktskontor.

– Me er veldig glade no, seier Ghiat Kanaan.

Trebarnsfaren har flytta inn i nytt hus saman med kone og barn. Familien kom frå Syria som flyktningar til Noreg for om lag fire år sidan.

Dei har ikkje hatt økonomi til å kjøpe bustad, men no har dei fått draumehuset.

– Mange drøymer jo om å eige sin eigen bustad, men det er vanskeleg utan hjelp, seier Kanaan.

Seljords ordfører Marie Dahl Eide sier hun er glad for å ha sikret at en barnefamilie slår røtter i kommunen, som har hatt nedgang i antallet innbyggere. Dahl Eide sier også at kommunen ikke påvirker boligmarkedet ved å delta i det.

Ordføraren understrekar at kommunen berre legg inn eitt bod på husa, slik at dei ikkje presser prisane oppover.

Husbanken, som låner kommunen pengene til kjøper, stiller seg positiv til Seljord kommunes prosjekt, som har tittelen «Frå leige til eige».

Regjeringen er også en pådriver i saken:

På oppdrag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet ser Husbanken no på tiltak som skal gjere at fleire vanskelegstilte familiar blir eigarar av eigen bustad. 

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.