Helsedirektoratet nevner ikke koronapandemien og nedstengningene som årsak til økende antall konsultasjoner innen psykisk helsevern. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Barn og unge tok mer kontakt med psykiske helsetjenester i 2020 enn året før. Også voksne hadde flere konsultasjoner. Det viser nye tall fra Helsedirektoratet.

Antall polikliniske konsultasjoner og døgnopphold innen psykisk helsevern for barn og unge økte i fjor, sammenlignet med året før.

Det var også flere barn og unge som kontaktet fastlegen for psykiske problemer i siste halvdel av 2020 enn i samme periode i 2019. Det opplyser Helsedirektoratet. Direktoratet nevner ingen sammenheng mellom koronapandemien og fjorårets utvikling i nyhetsmeldingen som ble lagt ut tirsdag.

Sju prosents økning
Det ble utført 7 prosent flere polikliniske konsultasjoner for barn og unge i psykisk helsevern i 2020, sammenlignet med 2019. Totalt ble det utført nær 900.000 slike konsultasjoner i 2020.

Antall døgnopphold var også høyere i 2020 enn i 2019. I november og desember var det henholdsvis 28 og 6 prosent flere døgnopphold enn i tilsvarende periode året før.

Samlet for 2020 var antallet døgnopphold 8 prosent høyere enn i 2019. Dette var i hovedsak knyttet til flere døgnopphold som øyeblikkelig hjelp i andre halvår.

Antall polikliniske konsultasjoner innen psykisk helsevern for voksne økte også, men her gikk antall døgnopphold noe ned.

Foreløpige tall for psykisk helsevern for voksne for hele 2020 viser at det var 8 prosent flere polikliniske konsultasjoner og omtrent 8 prosent færre døgnopphold, sammenlignet med 2019.

Totalt ble det utført om lag 1,87 millioner polikliniske konsultasjoner for voksne i psykisk helsevern i 2020.

Kjøp Halvor Foslis klassiker her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂