Generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors er bekymret for de langsiktige konsekvensene av koronapandemien. Foto: Terje Pedersen / NTB

Aldri før har Røde Kors blitt kalt ut på flere leteaksjoner etter mennesker som forsøker å ta livet sitt.

Et år med koronasmitte, nedstengning og smitteverntiltak har medført store menneskelige konsekvenser. For mange har effektene av tiltakene vært verre enn selve viruset, oppsummerer Røde Kors.

Organisasjonen peker på at det er kommet mange enkeltstående rapporter, men at ingen foreløpig har vurdert de menneskelige konsekvensene samlet. I en rapport tar de for seg sekundæreffekter av pandemien, som nedstengninger og store endringer i samfunnet.

– Det er ingen tvil om at dette nå er en av de største humanitære utfordringene vi som samfunn har stått overfor i vår generasjon. Denne rapporten slår ettertrykkelig fast at pandemien har forsterket forskjeller og lagt grunnlaget for mer varige ulikheter og utenforskap i samfunnet vårt, sier generalsekretær Bernt Apeland.

Ensomhet og utenforskap
Her er noen av rapportens hovedfunn:

* Barn, unge og studenter er svært hardt rammet av smitteverntiltakene.

* Spesielt barn og unge som allerede har det vanskelig hjemme. Én studie viser at ett av seks barn har opplevd vold og overgrep i løpet av perioden skolen var stengt.

* Ensomheten har økt betydelig, spesielt blant unge voksne. Over halvparten av studentene sier de kjenner på ensomhet.

* Tydelige tegn på at pandemien forsterker utenforskap og forskjeller i samfunnet.

* Arbeidsmarkedet har blitt vanskeligere for dem med lav utdanning, unge og innvandrerbefolkningen og for dem som var utenfor arbeidslivet før pandemien.

* Røde Kors hadde 50 prosent flere leteaksjoner etter personer med økt risiko for selvmord i 2020 enn i 2019.

* Flere grupper har fått det vanskeligere, som innsatte som blir mer isolert i fengslene og eldre som har begrensede muligheter for å komme seg ut.

– Mye gjenstår etter gjenåpning
Røde Kors er særlig bekymret for folks psykiske helse. Aldri før har organisasjonen blitt kalt ut på flere leteaksjoner etter mennesker som forsøker å ta livet sitt enn i fjor.

Hjelpelinjen Kors på halsen melder om stadig tyngre og mer alvorlige samtaler med barn og ungdom. Mange forteller om ensomhet og at de ønsker mer menneskelig kontakt.

Apeland sier det gjenstår mye arbeid etter at befolkningen er vaksinert og samfunnet kan gjenåpne.

– Det er personer og grupper som har hatt så alvorlige bivirkninger av smitteverntiltakene at vi som samfunn i lang tid fremover må gjøre alt vi kan for å lindre det og sikre at vi kommer på rett kjøl igjen, sier han.

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.