Rikshospitalet i Oslo er en del av Oslo Universitetssykehus. Foto: Terje Pedersen / NTB / Scanpix.

Redusert aktivitet på norske sykehus har gitt sterk økning i ventetider. Dette gjelder særlig ventetidene for somatisk behandling, ifølge Helsedirektoratet.

For avviklede pasienter i somatisk virksomhet, det vil si ferdig behandlede pasienter, var gjennomsnittlig ventetid 55 dager i mars, 60 dager i april og 72 dager i mai.

For dem som fremdeles venter, var gjennomsnittlig ventetid i både april og mai på 84 dager. Tilsvarende for mai 2019 var 60 dager, opplyser Helsedirektoratet.

Fagdirektør Beate M. Huseby sier at helseforetakene står overfor en utfordrende situasjon der de skal planlegge for en mulig fremtidig smittetopp og ivareta smittevernhensyn, samtidig som de skal gjenoppta et normalt aktivitetsnivå, avklare hvilke pasienter som må gis prioritet og ta igjen etterslepet i pasientbehandlingen.

Kan komme tilbake raskt

– Det er ikke overraskende at dette gir økte ventetider i en stund fremover. Det er likevel viktig å legge merke til at antallet ventende ikke er høyere enn i fjor på denne tiden. Det gir håp for at vi kan komme tilbake til en mer normal situasjon ganske raskt, påpeker Huseby.

Endringene i ventetid indikerer at utfordringene med etterslep av pasienter som har fått utsatt utredning og behandling, er større for somatikk enn for psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling).

Nedgang i henvendelser
Psykisk helsevern for voksne hadde omtrent samme ventetid for avviklede pasienter i mai i år som i mai fjor (45-46 dager).

I psykisk helsevern for barn og unge var ventetiden for avviklede økt med tre dager sammenlignet med 2019. For TSB var ventetiden for avviklede i mai i år fem dager lavere enn i mai 2019.

Antall henvisninger til spesialisthelsetjenesten falt i mars, april og mai med henholdsvis 27, 38 og 20 prosent. Nedgangen gjelder alle aldersgrupper, alle regioner og både somatikk, psykisk helsevern og TSB.

Samlet sett for månedene fra januar til og med mai, er det en nedgang i 76.442 henvisninger.

 

 

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.