Kinas kommunistparti utøver sin innflytelse over hele verden. Den nye sveitsiske rapporten bekrefter hvordan mange i USA opplever Kinas innflytelse i deres land. Her fra en demonstrasjon i Beverly Hills, California lørdag 7. november 2020. Foto: H.W. Chiu/ AP / NTB

En rapport publisert av Universitetet i Basel konkluderer med at Kina utøver for stor innflytelse i Sveits. Foruten å peke på Kinas formelle innflytelse via diplomatiet, viser studien også til Kinas fokus på det sveitsiske sivilsamfunnet som i mindre grad forstår hvordan Kina opererer.

Rapporten er forfattet av professor Ralph Weber, som blant annet er leder for foreningen «European Association for Chinese Philosophy «.

I sin 70-sider lange studie skriver Weber at flere sveitsiskbaserte aktører, inkludert SGV, «opererer under antagelsen om en falsk ekvivalens, idet de tar feil av KKP-kontrollerte organer for sivilsamfunnsforeninger og for deres ‘motstykke’. Dette funnet peker på behovet for økt bevissthetsoppbygging på alle nivåer i det sveitsiske samfunnet, økonomien og politikken, og etablere en mer solid kunnskapsbase om strukturen og funksjonen til den kinesiske partistaten. (SwissInfo)

Studien har tittelen “Unified Message, Rhizomatic Delivery: A Preliminary Analysis of PRC/CCP Influence and the United Front in Switzerland” og kan leses i sin helhet her og her.

Kjøp Sammenstøt mellom sivilisasjoner? her!