Mislyktes: Sveriges statminister Stefan Löfven. Foto fra YouTube.

Sverige mislyktes i å beskytte de eldre, heter det i den svenske koronakommisjonens første delrapport. Statsminister Stefan Löfven tar på seg ansvaret. Men bare «deler» av det.

NTB-TT forteller at Löfven ikke vil ta hele skylden alene. Da han tirsdag møtte pressen, få timer etter at rapporten ble kjent, understreket han at også tidligere regjeringer må ta sin del av ansvaret for at håndteringen av koronapandemien var mislykket.

– Det ville ha vært merkelig hvis vi etter en pandemi som denne ikke hadde kommet fram til at ting kunne og burde ha vært gjort annerledes, sa Löfven.

Han understreker at han ikke har lest rapporten. Den slår fast at regjeringen Löfvens leder burde ha tatt initiativ til å rette opp problemer som oppsto.

– Jeg hører det sitatet. Denne regjeringen og tidligere regjeringer må ta ansvar for at det generelt sett er sånn at eldreomsorgen ikke har vært tilstrekkelig rustet, sa statsministeren.

Opposisjonsleder: Fritar ikke dagens regjering

Nyhetsbyrået TT spurte ham deretter om rapporten vil få noen politiske konsekvenser.

– Som sagt, vi har ikke engang lest rapporten, jeg kan ikke stå her og trekke konklusjoner, sa Löfven.

Moderaternas leder Ulf Kristersson er enig i at flere regjeringer bør ta ansvaret for de strukturelle utfordringene.

– Men det fritar jo ikke regjeringen fra alle avgjørelsene den kunne ha tatt underveis i denne pandemien, gitt at vi hadde den dårlige strukturen, sier han.

De ansatte i eldreomsorgen ble i stor grad overlatt til seg selv for å håndtere koronasituasjonen, står det i rapporten som Dagens Nyheter og Aftonbladet refererer fra.

Kommisjonen peker på strukturelle problemer gjennom lang tid, og en rekke feil i håndteringen av viruset. Det gjorde at eldreomsorgen var uforberedt og dårlig rustet til å håndtere en pandemi.

For sent ute

Tiltakene som ble iverksatt utover sommeren, kom altfor sent og var ikke tilstrekkelige, heter det videre.

Ifølge forfatterne av rapporten manglet det en nasjonal oversikt over kommunenes beredskap da smitten skjøt fart, en oversikt som statlige myndigheter ikke var raske nok til å skaffe seg.

– Det handler om at man ikke har handlet raskt nok, og at eldreomsorgen ikke hadde beredskap for en pandemi, sier professor Mats Thorslund, som er medlem av kommisjonen, til SVT.

Til sammen har 3.002 personer på eldrehjem og 1.696 eldre som hadde hjemmehjelp, dødd i koronapandemien i Sverige fra mars fram til 23. november.

Per 14. desember hadde til sammen 7.514 mennesker dødd av koronarelaterte årsaker i landet. Personer over 65 år utgjør hele 94 prosent av de døde.

 

Kjøp julegaver fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.