Mange gamle måtte vente forgjeves på legen i svenske sykehjem. Svenske tilsynsmyndigheter konkluderer med for dårlig pleie av syke og gamle. Foto: Frank May / NTB

Det er oppdaget alvorlige mangler i pleie og behandling av eldre med covid-19 på sykehjem i Sverige. En av fem pasienter fikk ikke individuell legekonsultasjon.

Det kommer fram i en nasjonal granskning fra den svenske tilsynsmyndigheten IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

– Dette er en kraftig kritikk og da er det veldig alvorlig. Det er tydelig i lovgivningen hva innbyggerne kan forvente seg når det gjelder helse og omsorg, sier statsminister Stefan Löfven.

– Regionene må sørge for at alle får den omsorgen de har krav på, og det har ikke fungert, slår statsministeren fast.

Vil være best i verden

Han gir følgende løfte til Sveriges eldre:

– De skal ha verdens beste eldreomsorg.

IVO konkluderer med at ingen av helseregionene har tatt ansvar for sikre pleie og behandling tilpasset individuelle behov for pasienter med mistanke om eller påvist covid-19. En gjennomgang av journaler viser at en femdel av de eldre på sykehjem ikke fikk individuell legekonsultasjon.

– Det er et veldig høyt tall, og det er ikke akseptabelt, sier generaldirektør i IVO Sofia Wallström.

Fikk ikke informasjon

Granskningen viser også at eldre og deres pårørende ikke har fått informasjon eller har fått ta del i pleie og behandling ved mistenkt eller påvist koronasmitte.

Beslutninger og gjennomføring av pleie i livets sluttfase har heller ikke skjedd i samsvar med gjeldende regelverk under pandemien for eldre på sykehjem.

Det er ikke mulig å holde oversikt over hvilken pleie og behandling koronarammede eldre på sykehjem har fått på grunn av mangler i primærhelsetjenestens pasientjournaler.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.