En demonstrant tilhørende et italiensk islamforbund protesterer mot krenkelser i Roma den 30. oktober 2020. Foto: Andrew Medichini / AP / NTB

Imamer i Danmark raser mot karikaturtegningene, men unnlater å opplyse tilhengerne sine om de bestialske drapene begått for å bekjempe dem. Samtidig erklærer en imam at Europa er i krig mot islam, basert på misforstått ytringsfrihet.

Imam Monzer Abdullah, som er dømt for antisemittisme, gikk inn i Grimhøj-moskeen fredag og erklærte at Europa er i krig mot islam.

«Det, vi er vidne til i Frankrig og Europa, er en direkte og åben krig mod islam», lød det fra Monzer Abdullah under prædikenen, hvor han mente, at denne krig var blevet intensiveret med karikaturtegningerne i det franske magasin Charlie Hebdo.

«Når de (vestlige regeringer, red.) brænder kopier af Koranen, når de fornærmer profeten Muhammed, så vil de have os til at acceptere ytringsfriheden og deres værdier over Koranen og over Muhammed. De vil have os til at ændre vores tro og vende ryggen til vores religion, hvis de kan. Jøder og kristne bliver ikke tilfredse, før man følger deres religion», lød et af de centrale budskaber fra Monzer Abdullah.

Abdullah tordnet mot vestlige verdier og franske karikaturtegninger, og skal ha «advart» om voldelige episoder i Danmark dersom Muhammed-karikaturer blir utbredt i landet, skriver Berlingske.

I den engelskspråklige versjonen av prekenen i Grimhøj-moskeen fredag ble ikke drapene på uskyldige franskmenn de siste ukene nevnt. Det ble heller ikke opplyst om hvordan den franske læreren Samuel Paty var blitt myrdet, eller at årsaken var at han hadde vist karikaturtegninger fra Charlie Hebdo som en del av undervisningen. De islamistiske drapene i kirken i Nice torsdag ble heller ikke nevnt.

Ifølge Oussama El-Saadi, talsperson for Grimhøj-moskeen i Århus, er ytringsfrihet en god ting, og han sier at moskeen støtter ytringsfrihet, men det ser ikke ut til at han forstår hva grunnlaget for ytringsfrihet er.

«Folk må sige deres mening, men vi mener også, at der bør være respekt for alle og forståelse for andres behov. Der er ingen grund til at genere folk, bare fordi man kan», siger Oussama El-Saadi og fortsætter:

«Hvorfor komme ud med et symbol, der krænker vores profet og gør to milliarder muslimer meget sure? Du kan godt ytre dig ilde om muslimer, men jeg frygter, at det vil ødelægge meget for Danmarks økonomi og for forretningsfolk, hvis man bringer de tegninger i Danmark og gentager Muhammedkrisen. Det vil være et selvmål. Men det altså ikke, fordi vi er imod den livsstil, som folk har i Danmark. Jeg vil gerne sige meget klart, at vi støtter ytringsfriheden, som jeg har forklaret tidligere», siger Oussama El-Saadi.

Flensburg-moskeen hadde også karikaturtegningene som tema.

«Helt ærligt skulle man have lært af det for mange år siden. Man ved, hvad der kan komme til at ske. Som imam synes jeg ikke, at det har noget med ytringsfrihed at gøre – det har kun noget at gøre med konflikter og splittelse. Der er mange millioner af muslimer i Europa, og alle folk i Vesten ved, hvad profeten Muhammed betyder for muslimerne. Man skal være mere klog, forsigtig og vis, for hvad kan man få ud af at vise dem? Det er kun dårligt for alle. Det er meget forkert», siger Kassem Rachid, der understreger, at han lægger «stor afstand» til begivenhederne i Frankrig.

«Det er ikke noget, som vi overhovedet kan acceptere. Derfor opfordrede jeg også muslimerne til min fredagsbøn både i dag og i sidste uge om at holde sig væk fra al vold, men også på den anden side, at vi aldrig vil acceptere den slags tegninger imod vores profet», siger Kassem Rachid.

På spørsmål om hvorfor han mener karikaturer ikke har noe med ytringsfrihet å gjøre, svarer han at man ikke kan overskride andres grenser. Han mener at karikaturene ikke bør brukes i noen form for undervisning.

«Hvis man skal undervise om denne krise, så kan man fortælle om dens konsekvenser. Man behøver ikke at vise tegningerne. Derfor vil vi som muslimer ikke acceptere, at vores børn bliver undervist i den slags materialer», siger Kassem Rachid.

Problemet som kommer til syne, er at imamene ikke forstår hva ytringsfrihet betyr eller hvorfor vi har ytringsfrihet i Vesten. Vestlig ytringsfrihet starter der islams ytringsfrihet, om de har noen, slutter. Al-Sisi, presidenten i Egypt, sa tidligere i uken at ytringsfriheten stopper når islam blir krenket.

Fra et vestlig ståsted starter ytringsfriheten når islam blir krenket. Det er derfor vi har en juridisk rett til å ytre det vi mener, og en juss som beskytter den friheten – nettopp fordi den kan krenke noen. Det vitner om at dette er verdier som er diametralt motsatte.

Å krenke eller bli krenket er subjektivt. Hvordan kan man regne en ikke-muslim som blasfemisk ved å for eksempel tegne Muhammed, når han ikke bekjenner seg islamsk tro? Det synes som islamske imamer ikke forstår dette konseptet. Det er et påtrengende forsøk på å islamisere vestlig tenkemåte, av hensyn til en påstått minoritet. Dette vitner om at de kun er for ytringsfrihet såfremt den ikke rammer dem selv, og da er det per definisjon ikke ytringsfrihet.

Beskyldningene fra Abdullah, om at «jøder og kristne bliver ikke tilfredse, før man følger deres religion», virker i så måte som en stor selvmotsigelse. Å flytte til et kristent land, for så å anklage innbyggerne der for å følge kristen tradisjon, er i beste fall kontraproduktivt. Hvilket levesett skulle vi følge? Blir ikke muslimer tilfredse før kristne og jøder følger islamske regler?

Den sterke reaksjonen i Frankrike kan tyde på en brutal oppvåkning, fordi angrepet var rettet mot lærerstanden, som tradisjonelt har vært blant de sterkeste forsvarere av islam. Samtidig kan den islamske verdens reaksjon på Frankrikes uttrykk for sympati med Samuel Paty og hans etterlatte, avkle de kulturelle motsetningene som egentlig har ligget der hele tiden.

Krigen mellom islam og Europa er i så måte initiert av islam selv, som ikke vil akseptere det vestlige verdigrunnlaget og loven som rår i vestlige land. Det avgjørende nå er om folk er villig til å se det. Uten at folk er villig til å se det, kan det ikke gjøres noe med.

 

Vi selger bøker av Hege Storhaug! Både enkeltvis og som bokpakke til superpris.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.