Posten innrømmer å ha feilberegnet bemanningen etter omleggingen tidligere i år. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Informasjonssjef Kenneth Pettersen i Posten sier til Fri Fagbevegelse at de nå blir nødt til å ansette flere folk, etter at de tidligere i år kuttet ned på bemanningen. Korona-pandemien får skylden for at handlemønstret har endret seg, med økt netthandel og mer pakkepost.

– Etter Korona-nedstengingen i mars endret dette seg betydelig. Brevvolumet falt med 16 prosent første halvår, mens andre tjenester har hatt en betydelig økning. Det gjelder blant annet småpakker, pakke i postkassen og hjemlevering.

– Resultatet ble at en del ansatte har opplevd at arbeidsbelastningen har blitt for stor. Vi beklager at mange av våre medarbeidere i en periode har opplevd for stort arbeidspress og -omfang.

Informasjonssjefen vil ikke si noe om hvor mange nyansettelser det kan bli snakk om, ei heller om juleposten nå er i fare.

– Det må derfor gjøres en avveining mellom hvor mange som skal tilsettes fast og hvor mange som tilsettes midlertidig. Men vi må ha tilstrekkelig med ansatte på jobb for å kunne gjennomføre en forsvarlig drift med et forsvarlig arbeidsmiljø. Vi er godt i gang, men kan ikke gi en spesifikk dato for når arbeidet skal være ferdig overalt. Det vil være kontinuerlige vurderinger som må gjøres, og vi må følge volumutviklingen nøye, sier informasjonssjefen.

Pettersen sier til Posthornet at Posten Norge vil gi ansatte som har tatt sluttpakke prioritet ved tilsettingene som skal skje.

Posten Norge sa opp for mange – nå krever tillitsvalgte at arbeidsgiveren ansetter igjen

Lær alt om klimasaken. Kjøp boken her!

 

 

Kjøp dine julegaver fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!