Nytt

At styreprotokollen i Entra ble endret slik at det mislykkede fremstøtet for å kuppe inn Giske-venn og Ap-topp Rune Olsø ble fjernet, fremstår som det mest alvorlige som fremkom under høringen til kontroll – og konstitusjonskomiteen.

Det var først under forberedelsene til høringen at denne uautoriserte slettingen ble oppdaget, opplyste sittende styreleder, Siri Hatlen.  Det var på  et styremøte i mai at Rune Olsø ble forsøkt kuppet inn som leder.

Tidligere Entra-styreldere Grace Reksten Skaugen avviste benkeforslaget på det som var hennes siste styremøte – fordi hun mente det var i strid med aksjeloven, som slår fast at: «En sak skal forberedes og fremlegges slik at styret har et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag».

Forslaget om å ansatte Giske-vennen og daværende leder av Trondheim Ap som selskapets øverste leder var ikke saksforberedt, og styret fikk heller ikke forelagt alternativer.

I ettertid ble det mislykkede kuppforsøket fjernet fra styreprotokollen. 

– Det som refererte til forslaget om fast ansettelse, med navnet på den som kom med forslaget, er borte. Alt om benkeforslaget ble fjernet fra protokollen. Jeg vet ikke hvorfor det ble endret, sa Skaugen under dagens kontrollhøring i Stortinget.

– Etter møtet skrev jeg et utkast til protokoll, men jeg fikk den aldri til signering. Den nåværende protokollen er endret. Setninger om ansettelsen av Olsø er som sagt tatt ut, og jeg kan ikke erindre noen dialog om at den skulle endres. Denne protokollen ble forelagt styret i endret versjon, sa Skaugen, som la til:

– Jeg har aldri opplevd lignende.

Neste forsøk lyktes, men mindretallet gjorde anskrik og saken fikk offentlighetens lys på seg. Det tålte den ikke. Rune Olsø måtte gå. Han hadde fått en årslønn på 4 millioner kroner og kom godt ut av det.

Det mislykkede kuppforsøket som ble slettet fra styreprotokollen, har flere fellestrekk med omstendighetene da Rune Olsø til slutt fikk jobben. Et knapt flertall presset gjennom en ansettelse på styremøtet i september uten at ansettelsen sto på dagsorden.

Også da var dette uten forutgående saksforberedelse til styret, som heller ikke den gangen fikk forlagt andre alternativer. Ansettelsen skjedde også mot styrlederens og styrets nestleders vilje.

Mindretallet, bestående av styreleder Siri Hatlen, nestleder Martin Mæland og styremedlem Ida Helliesen, ønsket nemlig ikke å ansette Olsø, fordi de tre styremedlemmene mente andre kandidater var bedre kvalifisert for jobben.

Entra-kupp ble fjernet fra styreprotokoll
– Jeg har aldri opplevd lignende, sier tidligere Entra-styreleder

Dagbladets egen kommentator later ikke til å ha fått med seg poenget: Ingen mafioso