Carl I. Hagen under Fremskrittspartiets landsmøte. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Tidligere FrP-leder Carl I. Hagen er tilbake i manesjen. Nå ber han justisministeren instruere politi og påtalemyndigheter om å registrere opprinnelsesland på kriminelle.

Hagen stiller spørsmål til justis- og beredskapsminister Monica Mæland via Stortingets hjemmeside, hvilket forplikter justisministeren til å svare innen en uke.

Vil statsråden instruere politi og påtalemyndighet om å registrere opprinnelseslandbakgrunn for personer som deltar i masseslagsmål, kriminelle gjenger, blir straffedømt og er gjengangerkriminelle?

Hagen sier til Document at det er på høy tid dette spørsmålet besvares.

– Spørsmålet stilles fordi politiet og norske medier unnlater å fortelle hvem som begår denne kriminaliteten. Hvem som står bak gjengkriminaliteten, har jeg etterspurt i mange år, den hemmeligholdes av politiet. Vi må ha kunnskapen om hvem som driver med masseslagsmål, knivstikkinger og gjengkriminalitet, slik at vi får satt inn tiltak. Er det ungdommer, eller hvem er det? Hva slags bakgrunn har de? Identifisering må til for å fremme nødvendige politiske løsninger, det er først når vi vet bakgrunnen til disse gruppene, at målrettede tiltak kan iverksettes, utdyper Hagen.

Det er tidligere fra politiet opplyst om 182 gjengangerkriminelle, men ikke noen opplysninger om landbakgrunn. Da blir det umulig med målrettede tiltak. Det er først når vi vet bakgrunnen til disse grupper at målrettede tiltak kan iverksettes. Er det f.eks. ungdom som er et tversnitt av befolkningen når det gjelder landbakgrunn, religion, kjønn, alder, etnisitet, etc. så har vi et ungdomsproblem.
Hvis det derimot for det meste er innvandrerungdom fra noen få spesielle opprinnelsesland og med samme religiøse bakgrunn, kan forebyggende tiltak med hjelp til en slik målgruppes familie iverksettes. Det er nå f.eks. rapportert om planlagte masseslagsmål i Kristiansand og ulike ranstilfeller mot ungdom i Oslo og kriminelle ungdomsgjenger i Oslo. Politiet vet hvem mange av disse er, men opplyser intet om gjerningspersoners bakgrunn. Skal myndighetene kunne sette inn målrettede forebyggingstiltak, må mer kunnskap om mulig felles bakgrunn opplyses og benyttes i det forebyggende arbeid, står det i begrunnelsen han har rettet mot Mæland.

 

Vi selger bøker av Hege Storhaug! Både enkeltvis og som bokpakke til superpris.