I hemmelige avtaler frasa naboene seg retten til å klage på støy og andre mulige ulemper av vindkraftverk. Utbyggerne betalte engangsbeløp for å slippe å forholde seg til støygrensen. Foto: Kjell Herskedal / SCANPIX

Vindkrafteierne planla utbygging av vindturbiner som ville gi for høy støy. Deretter betalte de naboene for å signere på at de aldri kan klage i fremtiden.

VG avslører i dag hvordan utbyggerne av vindturbiner inngikk hemmelige støyavtaler med lokalbefolkningen for å sikre seg mot klager i ettertid. Før turbinene er bygget og i drift, har naboene mottatt flere hundre tusen kroner hver. Men de forplikter seg samtidig til ikke å klage i etterkant. De frasier seg ikke bare retten til å klage på støy, men også alle andre mulige ulemper av vindkraftverket. Hverken de eller fremtidige eiere kan fremme krav mot utbygger, ifølge avtalene.

– Det er et valg du må ta, det er det jo. Vi hadde ventet på dette prosjektet så lenge, sier en av huseierne som deltok i forhandlingene, til VG.

For utbyggerne ville alternativet vært kostbare tiltak mot støy, med tap av fortjeneste hvert år. Ved å inngå avtaler med naboene, betaler de en engangssum for å slippe tiltakene.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) stiller som krav at ingen bolighus skal ha støy over 45 dB i årsgjennomsnitt, men har ikke oversikt over hvor ofte støyavtaler brukes i planleggingen av vindkraftprosjekter, skriver VG.

NVE godkjenner at utbyggere kan komme seg unna kravet ved å avtale kompensasjon og penger til tiltak på husene, men fordi avtalene er konfidensielle, har ikke NVE innsyn i kontraktene.

– Når man får tillatelse til å etablere et vindkraftverk, setter NVE som betingelse at eieren av vindparken bestreber seg på å overholde en grenseverdi for støy, skriver daglig leder Leon Notkevitch i en e-post til VG.

I august 2019 kom en ny og oppdatert beregning fra en konsulent som viste langt høyere støynivå enn det som er tillatt. Naboene til de kommende vindturbinene har dermed skrevet under på å godta støy som kan bli opp til 49,8 dB. Samtidig vil støyen i perioder være høyere, fordi beregningene viser et gjennomsnitt for et helt år.

– Personlig tror jeg ikke at det vil bli så mye støy. Ingen vet egentlig hvordan lyden blir før turbinene står her. Jeg ser ikke så mørkt på det, sier en av naboene til avisen.

En drøy uke etter at avtalene med naboene var signert, endret utbygger planen. Selskapet, som hadde planlagt tiltak mot støy, droppet størsteparten av kuttene i stedet.

– Hovedforklaringen på forskjellene i støyplanene er at det ble inngått avtaler med eierne av de berørte nabobyggene. De avbøtende tiltakene for støy kommer i stedet for at enkelte av turbinene kjøres i støyredusert modus, skriver utbygger Notkevitch til VG.

De huseierne VG har snakket med, sier at de ikke var klar over denne endringen.

– Nei, jeg har ikke lagt merke til det. Det var den støyen som sto i rapporten fra før forhandlingsmøtet jeg forholdt meg til, sier en av naboene til VG.

Naboene i Tysvær er spente, sier de til VG. De vet ikke helt hva som kommer. Beregninger kan ikke fullt ut forutse hvordan støyen slår ut. Avisen har også vært i kontakt med familier i Egersund som godtok liknende kompensasjonsavtaler.

– Jeg trodde lyden ikke kom til å bli så merkbar. Lyden er veldig høy i perioder, mens enkelte dager er det helt stille, forklarer Terje Svanes.

Målinger i ettertid viser at støyen i gjennomsnitt er rett under 50 dBL. Det har han skrevet under på at han skal godta.

– Jeg hadde ikke skrevet under hvis jeg hadde visst at det ville bli slik, sier Svanes til avisen.

Han mener det ikke burde være tillatt å inngå slike avtaler, i og med at det er umulig på forhånd å vite hvor mye støy det faktisk blir.

– Det burde heller være regelverk som sier at vindturbiner ikke kan stå så nær hus at dette blir et problem. Ingen må finne på å skrive under på en slik avtale, sier Svanes til VG.

Avisen har fått opplyst at naboer i Egersund nå klager på støyen til kommunen, selv om de har skrevet under på at de skal godta den.

Først når turbinene står på fjelltoppene i Tysvær, vil huseierne der vite sikkert hva de har godtatt.

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.