Liten rød hytte i Sveirge. Sommer i den svenske skjærgården. Foto: Pressens Bild

Fra 2021 ønsker den svenske regjeringen å begrense asylsøkeres mulighet til å bosette seg i såkalte «utsatte områder» og samtidig motta tilskudd. Svenske kommuner støtter tanken, men fortsatt er det diskusjon mellom kommune og stat.

Per 1. juli i år fikk 32 kommuner muligheten til å frita «utsatte områder» fra lov om egen bolig, som gjør det mulig for asylsøkere å bosette seg hvor som helst i Sverige og ta med seg det statlige tilskuddet. Fritaket åpner for at kommunene selv kan peke på områder i kommunen med spesielle sosio-økonomiske utfordringer, og dersom asylsøkere fremdeles velger å bosette seg der, mister de sine dagpenger fra Migrationsverket, som er den svenske etaten som har ansvar for gjennomføringen av landets utlendingspolitikk.

11 kommuner valgte da å karakterisere hele sin kommune som «utsatt område», noe som ble møtt med kritikk fra den svenske regjeringen, som svarte med å stramme inn regelverket. Til tross for innstramminger, velger blant andre Malmö, Filipstad og Eskilstuna å beskrive hele kommunen som «utsatt område» også neste år.

Nesten 21 000 av drøyt 36 000 asylsøkere i Sverige bor i sin egen bolig med dagpenger fra det svenske Migrationsverket. Tanken bak unntakene fra EBO-loven er at den skal redusere problemer med trangboddhet og segregering.

Også når det gjelder utdanningssektoren kom den svenske regjeringen nylig med nye tiltak. Blant annet for å bedre lærernes arbeidsmiljø og språkopplæringen.

I arbetet med att stärka områden med socioekonomiska utmaningar är utbildningsfrågorna centrala. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att 385 miljoner kronor ska riktas till de skolor som behöver det allra mest. Dessutom föreslås att språklyftet i förskolan ska förstärkas med ytterligare 100 miljoner kronor. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. (Regeringen.se)

Kommuner nobbar asylsökande med bidrag

Nya regler om eget boende för asylsökande

 

Kjøp boken fra Document Forlag!

Kjøp Klanen her!