Per-Willy Amundsen. Foto: Fremskrittspartiet

Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (FrP) har grepet fatt i vår sak om «Berit»s opplevelse med Oslo-politiet. Den handlet om at hun og andre klaget over bråk fra en familie fra Midtøsten til styret i borettslaget, men at det endte med at hun ble anmeldt for hatkriminalitet, kroppskrenkelser og mishandling av den samme familien.

Politiet henla til slutt saken – etter at Berit hadde fått livet snudd på hodet, blitt sykmeldt i en lengre periode og pådyttet en stor advokatregning.

Henleggelsen skjedde på grunnlag av «bevisets stilling».

Men Berit ønsket sterkt at politiet henla saken etter «intet straffbart forhold funnet bevist». Anklagene mot henne var grunnløse, upresise og preget av hevngjerrighet. Men politiet etterforsket aldri anklagene med tanke på å frikjenne Berit. Hun ønsket selvsagt en kvalifisert frifinnelse, som alle andre lovlydige mennesker, men det fordrer at etterforskningen har frembrakt gode bevis av for at den som er anmeldt, ikke kan ha begått lovbruddet saken gjelder.

Amundsen har sendt inn følgende skriftlige spørsmål til justis- og beredskapsminister Monica Mæland:

Historien om Berit fra Document.no må tas på høyeste alvor. Den viser tydelig hvordan frykt for å anmelde personer med innvandrerbakgrunn kan svekke rettstilstanden i Norge. Det er svært alvorlig. Samtidig vitner den om at politiet prioriterer visse typer anklager, og tar noen borgere på større alvor enn andre. Dette bryter med prinsippet om likhet for loven, og gjør at det kan stilles spørsmål ved rettsstaten. Vil statsråden påse at politiet prioriterer anmeldelser og fordeler ressurser uten hensyn til påstått offers etnisitet?

I begrunnelsen viser Amundsen blant annet til at dette neppe er den eneste historien som tyder på at politiet prioriterer saker etter etnisitet.

Document vil følge opp når svaret fra statsråden foreligger.

 

Hele brevet:  Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen til justis- og beredskapsministeren

 

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Kjøp boken til Kjell Skartveit her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.