Ved Macro-museet i Roma begynner det i dag en konferanse arrangert av Roma kommune og UCLG (et slags FN for kommunene) om kulturen som rettighet, som fundamentet for et «likeverdig og sammenhengende samfunn» og som produksjon av dokumenter fulle av svada av typen «inkludering», «delaktighet», «demokratisering», «solidaritet» og «bærekraft». Dette er kulturetatens idé om kulturen. Min idé om kulturen er derimot inneholdt i denne listen: Maleri, litteratur, liturgi, gastronomi, flaskefôr, Italia.

Camillo Langone i Il Foglio