I Sverige har man en boligplattform som skal huse 500 asylsøkere. Ingen svenske kommuner er så langt interessert. 500 fremmedkulturelle i en boligplattform i havneområdet vekker ingen jubel. Politisk korrekte meninger lever i beste velgående. Flere politikere mener det er en bra idé, men vil ikke ha den realisert i sin egen kommune.

Här är den flytande bostadsplattformen ”Bibby Stockholm” som ska bli hem för 500 asylsökande.
Men ingen kommun vill än så länge ta emot den.
– Det är ingen kommun som jublar direkt, säger Peter Ulfvin på företaget Tore Ulff Chartering.

—-

– Ingen kommun som jublar direkt. Vi har hållit på med det här sen i september och svaret är: ”Jättebra idé, men inte här”, säger Peter Ulfvin.

Aftonbladet