Motstandere av Örebro kommunes planer om å innføre superbusser samlet inn underskrifter til en folkeavstemning. Men en sosialdemokratisk politiker som selv stemte for prosjektet, avviste en tredjedel av underskriftene. «Korrupsjon», sier en rasende Markus Allard, partileder for Örebropartiet.

Innføringen av såkalte superbusser, eller BRT (Bus Rapid Transit), har skapt stort politisk bråk i Örebro. Kommunen planlegger at den første strekningen skal stå ferdig i 2025, og hele prosjektet ferdigstilles i 2029. Den første delen av investeringen er beregnet til å koste 250 millioner svenske kroner, og vil ifølge talsmenn føre til et mer miljøvennlig bysentrum og raskere kollektivtransport.

Sterk motstand

Men det er sterk motstand. En gruppe bestående av Liberalerna, Sverigedemokraterna, Örebropartiet og Trafikupproret har i seks måneder samlet inn underskrifter for å få til en folkeavstemning om prosjektet. Örebropartiets Markus Allard sier til Nyheter Idag at investeringen er sløsing med Örebro-beboernes penger, og selv beregner han startkostnaden til én milliard – fire ganger så mye som kommunen selv har budsjettert med.

– Kan någon komma på ett tillfälle då Örebro kommun hållit budget? Spoiler alert, det har aldrig hänt, de vet inte hur man håller en budget. Dessutom behöver man kolla på indexuppräkningar, men också de kostnader som man har gömt i relation till den prognostiserade kostnaden. Till exempel V/A-arbeten på hundratals miljoner som kommer genomföras på grund av BRT också, som inte är inkluderade i de här 250. Vi kommer närma oss en miljard bara på etapp ett tror jag, sier Markus Allard til Nyheter Idag.

Etter svensk lov kan kommuneinnbyggere gjennom et såkalt medborgerinitiativ tvinge frem en folkeavstemning om et spørsmål dersom det samles inn underskrifter tilsvarende ti prosent av antall stemmeberettigede innbyggere. For Örebro vil det bety 12 100 underskrifter. 12. oktober ble det sendt inn en anmodning om folkeavstemning med 15 200 underskrifter.

Svenske politikere blir tause når de stilles til ansvar for IS-skoler

S-politikere avviste 4500 navn

Men etter 450 timers arbeid med å gjennomgå alle underskriftene vedtok kommunen å avvise 4500 av navnene i innsamlingen, og folkeavstemningen faller derfor. Det rettes nå kritikk mot at den sosialdemokratiske politikeren Peter Björk, som selv har stemt på BRT, har stått for navnegjennomgangen.

– Hade det här hänt i ett annat land, säg Ryssland, då hade vi alla skrikit att det är korruption att låta en politiker som röstat för och som har intresse i att BRT bevaras ska få räkna röster om huruvida BRT ska stoppas, sier Markus Allard til Dagens PS, og fortsetter:

– Samma slöserigenier som gett oss kulturkvarter och kromade äppelskrutt har kommit på att vi tydligen kan kompensera för Kinas utsläpp genom att gräva sönder hela Örebro för att införa så kallade ”superbussar”. Satsningen är dyr och onödig. Den kommer inte ge önskad effekt, dessutom har man kört över örebroarna då den här typen av mångmiljardinvestering behöver behandlas i en folkomröstning.

Liberalernas Patrik Jämtvall er også sterkt kritisk til kommunens tilnærming og kaller Björks arbeid med å vurdere signaturene «en sterk delikatesse». Jämtvall krever nå at navnegjennomgangen gjøres om.

–  Framkommer uppgifter om att det finns en regionpolitiker, som har uppdrag för ett styrande parti, varit med och gjort det så skulle jag vilja påstå att det är ett kraftigt delikatessjäv (mistanke om korrupsjon, red. anm.). Alldeles oavsett om cheferna hos den här tjänstemannen har godkänt det. Ja, i så fall är det ju än värre faktiskt, sier Jämtvall til Nyheter Idag.

Etter egne tolkninger

At sosialdemokraten Peter Björk har bedømt underskriftene etter egne tolkninger, fremgår av den innspilte samtalen som Örebropartiet la ut på Youtube. I samtalen kommer det frem at Björk har avvist alle signaturer der personen har oppgitt bostedsadresse men utelatt postnummer – selv om reglene kun sier at «adresse» skal oppgis. Hvem som tok avgjørelsen om å avvise alle navn der det ikke er postnummer, er uklart, men ifølge Peter Björk skal initiativet ha kommet fra kommunaldirektøren, og Björk innrømmer at de i dette tilfellet har jobbet etter prinsippet om å la tvil komme tiltalte til gode.

Kommunens informasjonsdirektør Anna Berggrund har kommentert vedtaket:

–  Det vi har gjort är också att vi behövde sätta liksom en bedömning någonstans så att vi inte hamnade… Eller såhär är det, vi behövde sätta någonstans hur vi skulle tolka materialet så vi inte hamnade i en bedömning att räcker det med en halv adress, eller med en fjärdedels adress, eller ”räcker det om det här saknas”? Så då valde vi att i ett första läge titta då att det skulle vara fullständig adressuppgift, sier Anna Berggrund.

Men ifølge advokater ved Sveriges Kommuner och Regioner må en gateadresse være tilstrekkelig for at en signatur skal godkjennes i henhold til loven, og Markus Allard har derfor bedt om en liste over alle navn som er blitt fjernet av kommunen.

–  Jag kan göra om den här namnräkningen. Om det inte är något problem att socialdemokratiska politiker får räkna de här namnen och till och med vara granskningsansvariga, då kan det väl inte vara något problem om Örebropartiets politiker är det?, säger Markus Allard.

Kjøp Paul Grøtvedts bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂