Tavle

Kristelig folkepartis andre nestleder, Bjørg Tysdal, er ikke fremmed for at nordmenn skal ta i mot syriske flyktninger i sine hjem.

Personlig anser jeg mitt hjem som et privat område for meg og min familie. Mitt oppvekststed, Groruddalen, er for en stor del overgitt til fremmede kulturer. Nå forventer jammen meg politikere at jeg bør åpne mitt nye, private, hjem for de problemene jeg har flyttet fra!

Selv jobber jeg i barnehage og må ved ansettelse vise politiattest. Hvilke attester følger med en syrisk flyktning hvis folk skulle falle for denne idéen? Tysdal Moe forteller om at folk ringer henne for å fortelle henne at de har plass i sine hjem.

Frekkhetens nådegave kjenner ingen grenser.

Til P4 sier KrFs andre nestleder Bjørg Tysdal Moe at det norske folk bør ta imot syriske flyktninger i sine egne hjem. Ifølge henne er det på tide med en folkelig dugnad.

– Jeg har fått telefoner og mail fra folk som sier at de har plass i sine hjem. Det å kunne benytte seg av disse samtidig som en tenker målrettet på at disse skal bli permanent bosatt, det initiativet og engasjementet må kommunene ta med i planleggingen, sier hun til P4.

http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2015/05/07/1124/krf-ta-imot-en-syrer-i-ditt-hjem